www.tuca.ro

Tag Archives: situatii financiare

Examen audit CECCAR

Raspunsuri grile 181. Auditul statutar este  activitatea realizata de cenzori potrivit dispozitiilor legale, pe baza mandatului acceptat si confirmat de AGA, are la baza Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 si are ca scop: - sa supravegheze gestiunea societatilor comerciale - sa realizeze verificari si interventii cand situatia o impune - sa verifice casa - sa contribuie la desfasurarea inventarierii - ... Read More »

Ordin nr. 1878/2010

In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4, art. 27 alin. (3) si ale art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ministrul finantelor publice emite prezentul ordin. Art. 1. – (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) ... Read More »

Ordin nr. 864/2010

Art. 1. – (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, se aproba Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din aceeasi lege, prevazut in anexa ce face parte integranta ... Read More »

REGLEMENTĂRI CONTABILE aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/ 2009

Situatii financiare anuale ® simplificate: · bilant prescurtat · cont de profit si pierdere · note explicative la situaŃiile financiare anuale simplificate · opŃional: situaŃia modificărilor capitalului propriu · opŃional: situaŃia fluxurilor de numerar ® cu cinci componente: · bilant · cont de profit si pierdere · situatia modificărilor capitalului propriu · situatia fluxurilor de numerar · note explicative la ... Read More »