www.tuca.ro

Regulament nr. 10/2010

Avand in vedere prevederile art. 108, 109 si art. 150 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,
Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.
Art. I. – Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 privind inceperea activitatii si modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica asa cum urmeaza:
1. La articolul 7, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 7. – (1) Pentru orice modificare ce vizeaza inlocuirea unei persoane care a fost aprobata si ocupa o functie de director ori membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, de membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere si desemnarea altei persoane in locul acesteia, numirea unei persoane intr-un post nou-creat aferent unei astfel de functii ori alocarea de noi responsabilitati unei persoane care a fost aprobata si ocupa o astfel de functie, este necesara obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor de catre persoana in cauza.
(2) Cererea de aprobare va indica, dupa caz, si motivul inlocuirii persoanelor aprobate aflate in functie sau al alocarii de noi responsabilitati acestora si va fi insotita de hotararea organului competent si de documentatia specifica prevazuta de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele propuse sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere.”
2. La articolul 151, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 151. – (1) Pentru orice modificare ce vizeaza inlocuirea unei persoane cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita care a fost aprobata si ocupa o astfel de functie si desemnarea altei persoane in locul acesteia, numirea unei persoane intr-un post nou-creat aferent unei astfel de functii ori alocarea de noi responsabilitati unei persoane aprobate care ocupa o astfel de functie, este necesara obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor de catre persoanele in cauza.
(2) Cererea de aprobare va indica, dupa caz, si motivul inlocuirii persoanelor aprobate aflate in functie sau al alocarii de noi responsabilitati acestor persoane si va fi insotita de hotararea organului competent si de documentatia prevazuta la art. 21 alin. (4).”
3. La articolul 28, alineatul (2) se abroga.
4. La articolul 38 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) persoanele desemnate sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere a cooperativei de credit, in calitate de administrator si/sau de director ori, dupa caz, de membru al comitetului de supraveghere sau de membru al directoratului, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 7 alin. (1) si (3).”
5. La articolul 38 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), informatii privind motivul inlocuirii persoanelor aprobate aflate in functie, dupa caz, al alocarii de noi responsabilitati acestor persoane, documentatia prevazuta la art. 53 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele propuse si o evaluare realizata de casa centrala cu privire la aceste persoane.”
Art. II. – Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 privind inceperea activitatii si modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>