www.tuca.ro

Reevaluarea mijloacelor fixe

Norma internaţională de contabilitate care se referă în mod direct la imobilizările corporale este IAS 16Imobilizări corporale”. Standardul defineşte investiţiile materiale ca fiind imobilizările corporale deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative şi este posibil să fie utilizate pe parcursul mai multor perioade. De regulă, imobilizările corporale sunt active de valoare mare şi care pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade contabile. Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere faptul că pot fi îndeplinite ambele criterii şi totuşi, activul să nu fie recunsocut în bilanţ (vezi imobilizările primite cu chirie, deoarece nu respectă definiţia unui activ, în general). În plus, standardul nu prezintă şi condiţia legată de valoare, care în reglementările contabile româneşti trebuie să depăşească o anumită limită – cu sublinierea că, din punct de vedere fiscal – (în prezent: 1.800 lei), ceea ce face ca unele elemente care satisfac definiţia imobilizărilor corporale să fie încadrate în categoria stocurilor (obiecte de inventar). Aşadar, în IAS 16 se precizează că doar utilizarea o perioadă îndelungată, mai mare de un an, determină încadrarea în categoria imobilizărilor corporale. În plus, expresia „bun deţinut” exprimă faptul că forma juridică este devansată de importanţa economică (principiul prevalenţei economicului asupra juridicului), în sensul că vor fi incluse în situaţiile financiare ale unei firme şi imobilizările corporale primite în leasing financiar, chiar dacă transferul proprietăţii n-a avut loc încă.

Dupa ce ati efectuat o reevaluare la mijloacele fixe existente in unitatea dumneavoastra, decideti sa vindeti unul din mijloacele fixe reevaluate. Ce se intampla cu reevaluarea? Este ea recunoscuta din punct de vedere fiscal? In cazul in care vindeti mijlocul fix la o valoare mai mica decat valoarea ramasa neamortizata este considerata aceasta valoare deductibila fiscal la calculul profitului impozabil?

In Codul fiscal in vigoare inainte de 1 ianuarie 2009 se prevedea faptul ca pentru mijloacele fixe amortizabile, cheltuielile cu amortizarile erau deductibile fara sa luam in calcul reevaluarea contabila a mijloacelor fixe.

Ulterior, restrictia privind nerecunoasterea reevaluarilor contabile a fost eliminata astfel incat, incepand cu 1 ianuarie 2009, la calculul deducerilor de amortizare putem lua in considerare reevaluarile efectuate la mijloacele fixe.

Valoarea fiscala ramasa neamortizata reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare fiscala si valoarea amortizarii fiscale.


Pentru determinarea valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile, luam in calcul reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007.

Exemplu:
● inregistrarea achizitiei utilajului:
Valoarea de intrare a utilajului la data de 31 decembrie 2001 = 14.000 lei

%                       =                     404              14.280
2131                       „Furnizori imobilizari“       14.000
„Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii de lucru)“
4426                                                              2.280
„TVA deductibila“

● inregistrarea amortizarii lunare:
Durata de amortizare = 10 ani Amortizarea lunara = 14.000 / 10 / 12 = 116 lei

6811                        =                2813                   1116
„Cheltuieli  de exploatare           „Amortizarea instalatiilor,
privind amortizarea mijloacelor      animalelor si plantatiilor“
de transport, imobilizarilor“

● eliminarea amortizarii cumulate pe perioada 01.01.2002 – 31.12.2008 din valoarea bruta a activului:
Amortizarea cumulata: 116 lei x 7 ani x 12 luni =9.744  lei

2813                                 =                 2131                    9.744
„Amortizarea instalatiilor,                     „Echipamente tehnologice
mijloacelor de animalelor transport,       (masini, utilaje si instalatii de lucru)“
si plantatiilor“

● inregistrarea reevaluarii efectuate in data de 31.12.2008:
La data de 31 decembrie 2008 se efectueaza reevaluarea mijlocului fix, stabilindu-se o valoare justa de 8.000 lei.
Valoarea contabila neta: 14.000 – 8.400 = 3.600 lei
Rezerva din reevaluare: 8000 – 3.600 = 3.600 lei

2131                           =                      105                   3.600
„Echipamente tehnologice “          „Rezerve din reevaluare
(masini, utilaje si instalatii de lucru)“

● inregistrarea amortizarii in luna ianuarie 2009 potrivit noii valori rezultate din reevaluare:
Valoarea de amortizat recalculata = 8000 lei / 3 ani / 12 luni = 222 lei

6811                        =                        2813                   222
“Cheltuieli de exploatare                    „Amortizarea instalatiilor,
privind amortizarea                          animalelor si plantatiilor“
mijloacelor de transport, imobilizarilor“
● capitalizarea surplusului din reevaluare in luna ianuarie 2009:
Contabil, rezerva din reevaluare se inregistreaza pe masura folosirii utilajului in activitate (amortizare) sau prin capitalizare in momentul cand activul este scos din evidenta.

Capitalizarea surplusului din reevaluare = valoarea amortizarii dupa reevaluare – valoarea amortizarii inainte de reevaluare = 222 – 100 = 122 lei

105                             =                           1065        122
„Rezerve din reevaluare“                   “Rezerve reprezentand
surplusul realizat din rezerve
din reevaluare“

● vanzarea utilajului in luna februarie 2009:
Valoarea de vanzare a utilajului = 6.000 lei

461                           =                           %             7.140
„Debitori diversi“                                             7583            6.000
„Venituri din vanzarea activelor
si alte operatii de capital“
4427           1.140
„TVA colectata“

● Contul 105 „Rezerve din reevaluare“ se soldeaza deoarece utilajul a fost valorificat.

● Soldul contului 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare“ va fi de 3.600 lei, suma ce reprezinta de fapt surplusul din reevaluare.

● Venitul obtinut din vanzarea mijlocului fix, respectiv suma de 6.000 lei, reprezinta un venit impozabil la calculul profitului impozabil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>