www.tuca.ro

Până la 15 mai 2011, inclusiv, se poate redirecţiona 2% din impozitul pe venit

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii persoane fizice, care în anul 2010 au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor şi cei care au obţinut venituri: comerciale, din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, că pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% din impozitul stabilit pentru veniturile realizate în anul precedent.
Redirecţionarea impozitului se poate face pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii: asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, patronate, partide politice, asociaţii de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, inclusiv pentru cultele religioase recunoscute.
Redirecţionarea poate fi făcută către o singură entitate sau unitate de cult iar opţiunea se face fie pe formularul 230 – „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, pentru cei care au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor, fie pe formularul cod 200 – „Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru celelalte categorii de contribuabili.
De reţinut! Opţiunile vor fi făcute până la 15 mai 2011, în nume personal, de fiecare solicitant, iar cererile vor fi depuse la unităţile fiscale teritoriale unde îşi au domiciliul solicitanţii, sau prin poştă.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>