www.tuca.ro

Opţiunea de renunţare la calitatea de plătitor de TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în perioada 1.07 – 31.12.2012, sunt aplicabile anumite prevederi tranzitorii în ceea ce priveşte opţiunea de renunţare la calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată (TVA).

Astfel, potrivit actului normativ menţionat mai sus, de la 1 iulie 2012, plafonul de la care firmele sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA a fost majorat de la 35.000 de euro la 65.000 de euro, respectiv de la 119.000 la 220.000 lei.

Persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca, la data solicitării, să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei. În schimb, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2012, pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA după data de 1 iulie 2012 inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depaşit plafonul de scutire de 220.000 lei.

 

Formularistică

În situaţiile menţionate mai sus, solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă (luna sau trimestrul).

Contribuabilii care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA depun la organul fiscal competent formularul 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152  din Codul Fiscal”  însoţit de balanţele de verificare sau jurnalele de vânzări la 31.12.2011 şi la data solicitării, după caz şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA în original.

Formularul se completează în două exemplare înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute, un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Important! Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

 

Obligaţii declarative şi de plată a TVA

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA şi în care are obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

Atenţie! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

 

[sursa www.gramacontabilitate.ro]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>