www.tuca.ro

Legislatie fiscala-Noutăţi legislative

Hotărârea Guvernului nr.150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 1 martie 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1752/2011 pentru modificarea si completarea OPANAF 1314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, publicat în Monitorul Oficial nr. 141 din 24 februarie 2011.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 22 februarie 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr.1653/10.02.2011 privind modificarea Anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr.2130/2010 pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi – data publicării: 11 februarie 2011.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial nr.103 din 9 februarie 2011.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.233/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 101 din 8 februarie 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.73/2011 pentru modificarea OPANAF 101/208 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 89 din 3 februarie 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1080/2011 pentru modificarea OPANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare, trimis spre publicare în Monitorul Oficial
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.232/2011 privind procedura de predare-primire a informaţiilor şi/sau documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 88 din 1 februarie 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.183/2011pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 91din 4 februarie 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2011 privind actualizarea din oficiu a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii şi contribuţii sociale şi procedura de declarare a obligaţiilor prevăzute în Nomenclatorul Creanţe fiscale din anexa 2 la HG 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ian. 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2011
Hotărârea Guvernului nr.45/2011 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2011
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.120/2011 privind aprobarea modalităţii de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional” şi „Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional” , publicat în Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2011
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.85/2011 pentru împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2011
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.55/2011 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.59/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.30/2011pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la OPANAF 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 54 din 21 ianuarie 2011
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.52/2011 pentru aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi la jocurile de noroc tip slot-machine, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 14 ianuarie 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) ” Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial nr. 25 din 11 ianuarie 2011
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.34/2011 pentru modificarea şi completarea OMFP 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 21 din 10 ianuarie 2011
Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 896 din 31 decembrie 2010
Hotărârea Guvernului României nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial nr. 897 din 31 decembrie 2010
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr.888 din 30 decembrie 2010
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr.891 din 30 decembrie 2010
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2759/2010 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării contribuabililor mari şi mijlocii, publicat în Monitorul Oficial nr. 820 din 8 decembrie 2010
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial nr. 820 din 8 decembrie 2010. Lista.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial nr. 820 din 8 decembrie 2010. Lista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>