www.tuca.ro

Măsuri de stimulare economică – sinteză

I. COMPONENTA ECONOMICĂ

1. Tratarea veniturilor în perioada de şomaj tehnic (maxim trei luni), după cum urmează: din punct de vedere al angajatului – ca venituri de natură non – salarială şi aplicarea regimului corespunzător de impozitare; din punct de vedere al angajatorului: scutirea de la plata contribuţiilor către bugetul de stat şi al asigurărilor sociale.

Stadiu implementare

Măsura a fost realizată prin adoptarea OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială. Prin OUG nr. 4/2010, pe perioada suspendării temporare a activităţii, totale sau parţiale, a unui agent economic, statul va susţine de la buget plata tuturor contribuţiilor de asigurări sociale, urmând ca salariatul să primească 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. De asemenea, salariatul este scutit de plata impozitului pe venit. Facilităţile privind şomajul tehnic se aplică pentru 90 de zile calendaristice, începând cu luna februarie.

Observaţii

În anul 2009 au beneficiat 6.987 firme pentru 292.268 de salariati. Programul a fost extins in 2010 prin OUG 4/05.02.2010. Pana la 31 decembrie 2010 au beneficiat de aceste scutiri 13 459 de angajatori pentru 548 999 persoane angajati. Persoanele care intră în şomaj tehnic vor primi 75% din salariu, iar firmele sunt scutite de la plata contribuţiilor sociale.

2. Scutirea de la plata CAS a firmelor care angajează şomeri

Stadiu implementare

Angajatorii care încadrează în muncă şomeri în cursul anului 2010 vor putea beneficia, pe o perioadă de 6 luni, de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente şomerilor încadraţi, datorate de angajatori potrivit legii. Menţionăm că prevederile OUG nr. 13/2010 au fost valabile doar pentru anul 2010.

Observaţii

• Numărul total de persoane angajate până la 31 decembrie 2010 este de 6.072, iar numărul angajatorilor beneficiari este de 3.625.

• Firmele care angajează în 2010 persoane intrate în şomaj de cel puţin trei luni, sunt scutite pentru maximum şase luni de la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente. Condiţii: noii angajaţi să fie menţinuţi pentru cel puţin un an, angajatorul să nu efectueze concedieri, persoana şomeră angajată să fie în evidenţa AJOFM de cel puţin 3 luni.

3. Programul „Prima casă”.

Stadiu implementare

De la inceputul Programului „Prima Casa” si pana la 28 februarie 2011 au fost acordate 35.617 garantii in valoare de peste 1.457,8 mil euro.

Observaţii

• Programul Prima Casă continuă în 2011, având un plafon de 200 mil. euro, care permite achiziţionarea de cca 3500 locuinte de către noii beneficiari. A fost majorat plafonul pentru garantarea locuinţelor noi la 70.000 euro pentru locuinţele noi, iar pentru locuinţele vechi a rămas la 60.000 euro.

• Pentru construirea de locuinţe de către asociaţii, constituite din minimum 2 beneficiari, se vor acorda garanţii guvernamentale în limita unui plafon individual de 75.000 de euro.

• Estimările arată că prin acest program se vor tranzacţiona aprox. 38.000 locuinte, vor fi sustinute aprox. 500 de firme si se vor salva circa 10.500 de locuri de muncă

4. Programului „Rabla”

Stadiu implementare

• Prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, Guvernul României acordă finanţare nerambursabilă pentru achiziţionarea de autovehicule noi, mai puţin poluante, în schimbul tichetelor valorice obţinute în urma predării spre casare a autovehiculelor uzate. Programul se derulează anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

• Situaţia la data de 09 martie 2011 privind desfăşurarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, pentru anul 2010, este:

1. Total fonduri alocate: 722.000.000 lei;

2. Număr tichete alocate de Administratia Fondului pentru Mediu: 190.000 unităţi;

3. Număr autoturisme preluate de colectori: 189.323 unităţi;

4. Număr tichete anulate şi returnate: 677 unităţi;

5. Număr tichete plătite de AFM: 183.139 unităţi, cu suma de 695.928,2 lei;

6. Număr maşini noi cumpărate: 62.550 bucati;
7. Număr maşini româneşti cumpărate: 25.263 bucati.

• Pentru anul 2011 au fost alocate 228.000.000 lei, reprezentând echivalentul a 60.000 tichete valorice. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru validarea în Program a colectorilor şi producătorilor a avut loc în perioada 15–24.02.2011. Distribuirea tichetelor valorice către colectori validaţi va începe cu data de 14.03.2011.

5. Programul „Primul siloz” (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)

• Instituirea mecanismului de funcţionare a certificatelor de depozit constituie o garanţie pentru fermieri asupra mărfii depozitate, garanţie asigurată de Administratorul schemei de garantare – Fondul de Garantare a Creditului Rural;

• Sistemul certificatelor de depozit permite:

o obţinerea unui credit bancar pentru reluarea ciclului de producţie;

o achiziţionarea de inputuri în schimbul certificatului de depozit;

o tranzacţionarea mărfii pe piaţă, inclusiv în cadrul bursei de mărfuri.

• De la inceputul programului in anul 2009, au fost emise 164 certificate de depozit, la aceasta data ramanand in circulatie un numar de 52 certificate cu o valoare totala de 213.574.124,80 lei garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural din sumele alocate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

6. Sprijin pentru IMM-uri prin intermediul Fondului de Garantare a creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) si prin intermediul Fondului Roman de Contragarantare (FRC).

Stadiu implementare

• Guvernul a aprobat suplimentarea capitalului social al Fondului cu 419,88 milioane lei. Din această sumă, 46 milioane de euro au fost alocaţi pentru emiterea de garanţii pentru firmele beneficiare de fonduri structurale, în vederea creşterii capacităţii IMM-urilor de a obţine fondurile nerambursabile necesare asigurării contribuţiei financiare proprii pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri structurale.

• S-a înfiinţat Fondul Român de Contragarantare prin alocarea de la bugetul de stat a sumei de 400 milioane lei în perioada 2009 -2010.

Observaţii

• FNGCIMM a acordat în ultimii doi ani peste 22.200 garanţii, în valoare de peste 1,65 miliarde euro, susţinând credite de peste 3,1 miliarde euro.

• În 2010 şi în primele 2 luni din 2011, FNGCIMM a acordat 9.600 garanţii, în valoare de peste 710 mil. Euro.

• Activitatea de garantare a Fondului, în anul 2010 şi în primele 2 luni din 2011 a condus la crearea şi menţinerea a peste 200.000 locuri de muncă.

• În anul 2010, FRC a elaborat două scheme de ajutor de minimis (din care una este dedicată sprijinirii start-up-urilor), prin care o IMM poate beneficia de ajutor de stat în limita a 200.000 EUR.

• În baza celor doua scheme de minimis, FRC a acordat, până la 31 ianuarie 2011, 2.147 contragarantii in valoare totala de 404,55 mil. lei pentru finantari in valoare de 1.538,54 mil. lei, de care beneficiaza 1.880 IMM-uri si in care lucreaza peste 49.600 angajati.

• FRC a elaborat, la finele anului 2010, o a treia schemă de minimis pentru a veni în sprijinul IMM-urilor active în producţia primară de produse agricole, limita maximă a ajutoarelor de minimis fiind de de 7.500 EUR, conform reglementărilor europene. In baza acestei scheme se vor acorda contragarantii în limita a maxim 80% din valoarea garantiilor acordate de fondurile de garantare.

7. Oferirea de garanţii guvernamentale pentru beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri structurale în domenii prioritare pentru economia românească.

Stadiu implementare

În derulare.

Observaţii

• Plafonul total al garantiilor ce pot fi emise in 2011 se ridica la 300 milioane euro.

• Finanţarea garantată în cadrul programului este de 80% din valoarea creditului, care poate fi în euro sau lei.

• Perioada de tragere a finanţării este de maxim 4 ani.

• FNGCIMM a acordat până la 31 ianuarie 2011 garanţii în valoare de 18,9 milioane lei pentru implementarea unor proiecte de investiţii în sumă de aprox. 450 milioane lei.

• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:

o Autoritatea de Management din cadrul MADR a implementat o schema de garantare a creditelor bancare pentru beneficiarii selectati ai Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, prin care se acorda garantii de pana la max 80% din valoarea creditului bancar solicitat de beneficiarii POP selectati (au fost puşi la dispozitia gestionarului acestei scheme, FNGCIMM SA-IFN, suma de 59.774.484,40 lei , fara TVA, respectiv 13.999.364,00 euro).

o AM PNDR a constituit, la începutul anului 2010, 2 scheme de garantare cu finanţare din FEADR, pentru care s-a alocat suma de 220 mil. euro, şi au fost acordate până la data de 21 ianuarie 2011 un număr de 263 de garanţii în valoare de 68.091.637 euro:

§ Schema de garantare pentru agricultură ce acordă garanţii la credite beneficiarilor măsurii 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” şi măsurii 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”;

§ Schema de garantare pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) acordă garanţii IMM-urilor beneficiare ale măsurii 312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, 313 “Încurajarea activităţilor turistice” şi componentei măsurii 123 acoperită de schemele de ajutor de stat.

8. Sprijinirea asociaţilor de proprietari prin garanţii de stat pentru contractarea creditelor în vederea reabilitării termice a locuinţelor.

Stadiu implementare

În derulare – FNGCIMM a acordat până la data de 28.02.2011, în cadrul programului de reabilitare termică 3 garanţii în valoare de 466.000 lei.

Observaţii

• Plafonul total al garanţiilor ce pot fi emise în 2011 se ridică la 200 milioane lei.

• Finanţarea garantată în cadrul programului este de 100 % din valoarea creditului şi cu dobândă subvenţionată integral de la bugetul de stat.

• Perioada maximă de executare a lucrărilor este de 6 luni de la data primei trageri din creditul garantat.

• FNGCIMM a acordat până la 31 ianuarie 2011 în cadrul programului de reabilitare termică o garanţie, în valoare de 10.000 lei.

9. Sprijinirea investitiilor prin ajutoare de stat, structurate pe cinci piloni:

I. Scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi creării de noi locuri de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1680/2008 şi Hotărârea Guvernului nr. 753/2008.

• Sustinerea proiectelor mari de investitii prin acordarea de ajutoare de stat pentru proiectele de minimum 5 milioane euro si care angajeaza minimum 50 de salariati – H.G. nr.1680/2008.

o S-au modificat condiţiile de eligibilitate: se reduce pragul minim de eligibilitate referitor la valoarea investiţiei la minim 5 milioane de euro, şi a locurilor de muncă nou create de la 100 la 50, astfel încât să aibă acces la această formă de sprijin şi IMM-urile.

o Se rambursează 50% din costurile eligibile ale proiectului iniţial de investiţii, dar nu mai mult de 28 milioane euro, iar schema de ajutor de stat a fost adaptată în acest an la condiţiile crizei curente, întrucât cu greu au putut fi găsite proiecte de investiţii mai mari de 30 mil. Euro care să creeze minim 300 de locuri de muncă, aşa cum erau cerinţele înainte.

o În 2010 Guvernul a finanţat 10 proiecte de investiţii în valoare de 711,7 mil. Euro. Ajutorul de stat aprobat a fost de 214,5 mil. Euro, din care 85 mil. Euro au fost deja plătiţi. Aceste proiecte creează 4.767 de noi locuri de muncă. S-au finanţat 2 mari categorii de investiţii:

§ Proiecte de investiţii pentru stimularea creşterii economice. Principalii beneficiari au fost Pirelli, Renault, Aaylex Prod.

§ Proiecte de investiţii menite să asigure dezvoltarea economică durabila. Principalii beneficiari au fost: Dacia, Delphi Diesel Systems, Premium Aerotec, Lufkin Industries, Remar şi International Automotive Components Group.

o De la începutul anului 2011, s-au emis Acorduri pentru finanţare pentru două Proiecte de investiţii aparţinând : SC Toro Manufacturing and Sales SRL, respectiv S.C. Automobile Dacia Piteşti S.A., în valoare de 39,5 mil. Euro şi care vor crea 207 noi locuri de muncă. Ajutorul de stat aprobat este în valoare de 18,4 mil. Euro.

o În prezent, MFP are în analiză 16 proiecte de investiţii din diferite sectoare de activitate: industrie, turism, ocrotirea sănătăţii. Valoarea acestor proiecte este de 310,35 Mil. Euro, iar ajutorul de stat solicitat este de 118,45 Mil. Euro.

• Sprijinirea investitiilor prin acordarea de ajutoare de stat pentru întreprinderile care realizează investiţii de minim 100 Mil. Euro şi creează cel puţin 500 de locuri de muncă, in baza H.G. nr.753/2008.

o Se finanteaza proiecte menite să asigure dezvoltarea regională.

o A fost aprobat proiectul de eficienţă energetică pentru Turceni în valoare de 296,5 mil. Euro, din care 36 mil. Euro reprezintă ajutorul de stat aprobat şi care va crea 500 de noi locuri de muncă.

o Pentru anul 2011 Guvernul a alocat pentru primul pilon un buget in valoare totala de 214 mil. Euro, din care 132 mil. Euro sunt pentru noi proiecte de investitii, iar restul pentru cele aprobate pana acum.

o În luna ianuarie 2011 s-au efectuat plăţi în valoare de 10,9 Mil. Euro pentru proiectele de investiţii aprobate în anii anteriori.

o În prezent, în baza HG nr. 1680/2008, cu modificările şi completările ulterioare, MFP are în analiză 13 proiecte de investiţii din diferite sectoare de activitate: industrie, turism, ocrotirea sănătăţii. Valoarea acestor proiecte este de 214,3 Mil. Euro, iar ajutorul de stat solicitat este de 85,39 Mil. Euro.

II. Sprijinirea IMM-urilor prin acordarea de ajutoare de stat în valoare de maxim 200 000 euro (ajutoare de minimis), H.G. nr. 1164/2007

Stadiu implementare

• În limita bugetului total alocat schemei de minimis – echivalentul în lei a 100 milioane euro; în perioada 2008 – 2010 au fost emise Acorduri de principiu pentru finanţare pentru un număr de 905 IMM-uri.

• În perioada 2008 – 2010 s-au efectuat plăţi pentru proiectele de investiţii realizate în sumă de 191,32 mil. lei (45,02 mil. euro). În luna ianuarie 2011 s-au efectuat plăţi în sumă de 20,4 mil. lei (4,8 mil. euro).

• În perioada 2008 – 2010 s-au efectuat plăţi pentru proiectele de investiţii realizate în sumă de 202,0 mil. lei (47,5 mil. euro). În luna ianuarie 2011 s-au efectuat plăţi în sumă de 20,7 mil. lei (4,8 mil. euro).

• Rezultatul politicii privind parcurile industriale este: 49 parcuri industriale, 722 de antreprenori beneficiari si 330.943 locuri de munca create.

Observatii

În baza HG nr. 1164/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se acorda ajutoare de minimis în limita echivalentului în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani consecutivi, pentru IMM-uri care realizează investiţii în scopul modernizării sau dezvoltarea activităţii, constând în realizarea de construcţii cu scop industrial sau turistic sau achiziţia de echipamente.

III. Sprijinirea proiectelor de investitii realizate de microintreprinderi, cu o vechime mai mica de doi ani (Programul „Start”), la care se adauga un alt sprijin orientat catre noile investitii create de tinerii antreprenori, care nu au avut niciodata o companie sau nu au detinut vreo participatie la o societate.

• Programul „START” vizează dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale tinerilor şi le facilitează accesul la finanţare.

o In anul 2010, 658 de persoane au aplicat online cu 240 de proiecte. 71 de contracte au fost încheiate. Rata de absorbţie este de 100%.

o În 2010, au fost alocaţi mai mult de 7,6 milioane de lei pentru acest program.

o Pentru anul 2011 Guvernul a alocat un buget de 10 milioane de lei cu aprope 30% mai mare fată de 2010. Programul pe 2011 va fi demarat la sfarsitul lunii martie inceputul lunii aprilie şi vor fi finanţate minim 100 de start up (IMM cu o activitate până în 2 ani) cu o Alocaţie financiară de 100.000 lei si credit bancar de 50.000 lei.

• Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri vizeaza stimularea antreprenoriatului in randul tinerilor, cu varste pana in 35 de ani, care isi incep prima afacere.

o Pentru anul 2011, programul beneficiaza de un buget in valoare de 21 mil.lei din bugetul AIPPIMM. Anual se vor aloca sume pentru minimum 1100 de IMM-uri.

o Criteriile stabillite în normele metodologice garanteaza transparenţa selecţiei de proiecte şi reduc birocraţia. Inscrierea in program si transmiterea planului de afaceri se face on-line. Fiecare tanar isi va putea evalua proiectul, prin intermediul aplicatiei software instalată pe site-ul agenţiei pentru IMM-uri.

o Sunt prioritare planurile de afaceri care îşi propun investiţii cât mai mari în producţie sau servicii. De asemenea, vor fi avantajate proiectele care creeaza cat mai multe locuri de muncă, care investesc în mediul rural şi care pun în practică o afacere cu potential creativ sau inovativ.

o Proiectele vor beneficia de fonduri nerambursabile de pana la 10.000 euro, dar nu mai mult de 50% din valoarea planului de afaceri. De fondurile nerambursabile poate beneficia atât tânărul care obtine credit, cât si tânărul care cofinanteaza planul de afaceri din surse proprii.

o Fondul National de Garantare ofera garantii pentru creditele necesare realizarii planului de afaceri in proportie 80% din valoarea creditului, dar nu mai mult de 80.000 euro. Noul angajator este scutit de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru maximum 4 angajati, dar este obligat sa angajeze cel puţin 2 persoane.

§ Se acordă şi ajutor de minimis sub formă de contragaranţii reprezentând 80% din valoarea garanţiilor din partea Fondul National de Contragarantare. Astfel, SRL-D-urile vor beneficia de un ajutor suplimentar fata de cele instituite de program constand intr-o reducere a comisionului de garantare standard, cu 150 de puncte procentuale.

§ Până la data de 9 martie 2011 au fost depuse online 184 de planuri de afaceri care au intrat in evaluare si vor fi transmise la CEC Bank SA pentru acordarea de credit, au fost create pe site www.aippimm.ro un numar de 4.746 conturi pentru completarea on line a planurilor de afaceri, au fost inregistrate la ONRC un numar de 1.854 SRL – D din care: 1.094 rezervări, 74 pe flux, înmatriculări 686.

IV. Sprijinirea operatorilor economici din industria prelucrătoare prin ajutoare de stat în valoare de maxim 200.000 euro (ajutoare de minimis), conform HG nr. 1510/2008, pentru creşterea competitivităţii produselor industriale

Stadiu de implementare

• În limita bugetului aprobat, în perioada 2008 – 2010, au beneficiat de fonduri de la bugetul de stat în valoare totala de 48,9 mil. lei ( 12,5 mil. euro), un număr de 414 operatori economici din industria prelucrătoare.

• Prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru acest an, s-au prevăzut fonduri în valoare de 15,102 mil. lei.

Observaţii

În baza HG nr. 1510/2008, se acordă ajutoare de minimis în limita echivalentului în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani consecutivi, pentru IMM-uri sau întreprinderi mari, dupa caz, pentru activităţi de implementare şi certificare a sistemelor de management de calitate, mediu, sanătăte şi siguranţă ocupaţională, responsabilitate socială şi igienă alimentară, certificarea voluntară a produselor şi obtinerea etichetei ecologice, dotarea şi modernizarea laboratoarelor de testare existente, asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, etc.

V. Ajutoare de stat pentru agricultură (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale)

• Baza legală pentru acordare acestor ajutoare este OUG nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată prin Legea nr. 74/ 2010 si constau in :

o Subvenţionarea accizei la motorina utilizată în agricultură :106,74 milioane euro. În baza HG nr. 408/ 2010, producătorii agricoli din sectoarele vegetal şi zootehnic beneficiază de o reducere de acciză la motorina utilizată de 1,16 lei/ litru.

o Subvenţia pentru bunăstarea păsărilor : 84,75 milioane euro. În baza HG nr. 838/ 2010 producatorii agricoli din sectorul avicol în baza angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor beneficiază de o susţinere financiară totală de 360.200,00 mii lei prin bugetul anului 2011, aferentă activităţilor din perioada 15 octombrie 2010 – 16 octombrie 2011.

o Subvenţia pentru bunăstarea porcilor: 84,74 milioane euro. În baza HG nr. 839/ 2010 producătorii agricoli din acest sector, în baza angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării porcilor beneficiază de o susţinere financiară totală de 360.126,00 lei prin bugetul anului 2011 aferentă aferentă activităţilor din perioada 15 octombrie 2010 – 16 octombrie 2011.

o Sprijin pentru asigurarea producţiei agricole: 9,77 milioane eur. În baza HG nr. 756/ 2010, producătorii agricoli beneficiază de o subvenţionare în proportie de 50% pana la 70 % din prima de asigurare, în funcţie de riscurile asigurate, despăgubirile urmând a fi plătite de firmele de asigurări, aplicată după aprobarea Comisiei. Beneficiarii acestui ajutor de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi conform anexei nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/ 2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună.

o Plati nationale complementare directe pentru sectorul animal :186,84 milioane euro

§ Ovine si caprine – in limita sumei de 268.440,52 mii lei cu un sprijin financiar de 40 lei/cap pentru un efectiv maxim de 6,711 mil capete de animale.

§ Bovine – in limita sumei de 525.618,95 mii lei cu un sprijin financiar de circa 410 lei/ cap pentru un efectiv maxim de 1.387.837 capete de animale.

o Finantarea cheltuielilor ocazionate de asigurarea contractuala a serviciilor de neutralizare a deseurilor de origine animala : 1,36 milioane eur

§ Sprijinul pentru pentru colectarea cadavrelor de animale în vederea neutralizării vizeaza acordarea unui sprijin sub formă de servicii subvenţionate acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul creşterii animalelor în vederea acoperii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei / tonă cadavre de animale colectate, în limita bugetului aprobat. Conform H.G. 43/2011 bugetul aprobat pentru perioada 13 octombrie 2010 – 30 septembrie 2011 este de 5.815 mii lei.

10. Sprijinirea incubatoarelor de afaceri

Observatii

Programul este implementat de PNUD in Romania, in parteneriat cu AIPPIMM si cu autoritatile locale din zonele tinta, pentru scăderea şomajului şi dezvoltarea antreprenoriatului în zonele ţintă. Firmele dintr-un incubator de afaceri beneficiază, pe perioada celor 3 ani de incubare, de spaţiu de lucru în clădirea incubatorului, sprijin financiar, servicii de consultanţă managerială şi asistenţa tehnică.

Stadiu de implementare

• Pentru anul 2010 s-au alocat 2.9 mil. Lei, iar pentru anul 2011 Guvernul a alocat un buget de 6,15 milioane de lei, dublu fată de anul 2010.

• În decursul acestui an se acordă alocaţii financiare nerambursabile pentru 120 operatori economici, pentru înfiinţarea a 2 noi incubatoare de afaceri, înfiinţarea a 50 noi IMM-uri, crearea a 450 noi locuri de muncă şi incubarea a 100 IMM-uri, din care 30% conduse de femei.

11. Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului prin programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Observatii

Se promovează un sistem de informare şi instruire care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi a prejudecăţilor existente la nivel local.

Stadiu de implementare

• În anul 2010, au fost alocaţi 600.000 de lei pentru acest program, pentru care 826 de doamne au aplicat online şi 232 au urmat cursul de formare antreprenorială. Rata de absorbţie este de 100 %.

• Pentru realizarea Programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2011 suma de 500.000 lei, pentru desfaşurarea celor III etape:

o Etapa I: elaborarea şi publicarea studiului: „SELECŢII DE BUNE PRACTICI ANTREPRENORIALE FEMININE ÎN IMM-urile DIN ROMÂNIA”

o Etapa a II-a: curs de pregatire antreprenorială pentru 240 de femei în cele 8 locaţii.

o Etapa a III-a: organizarea campaniilor de informare din cadrul caravanei “Zilele femeilor întreprinzător” în opt oraşe arondate celor 8 O.T.I.M.M.C.-uri subordonate Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM.

12. Sprijinirea comercianţilor şi a serviciilor de piaţă prin Programul de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată.

Observatii

Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la achiziţionarea de maşini, utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici.

Stadiu de implementare

• În anul 2010, au fost alocaţi 5 milioane de lei pentru acest program, iar 1793 de societăţi au aplicat online cu 188 de proiecte. 117 de contracte au fost încheiate. Rata de absorbţie este de 98 %.

• Pentru anul 2011 Guvernul a alocat un buget de 7 milioane de lei, cu 40% mai mare fată de anul 2010.

• Programul pe 2011 va fi demarat la sfarsitul lunii martie inceputul lunii aprilie şi vor fi finanţate minim 70 de IMM cu o Alocaţie financiară de 100.000 lei.

121 Sprijinirea meşteşugurilor şi artizanatului prin Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

• Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor obţinute de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor în toate zonele ţării. În 2010, au fost alocaţi 1 milion de lei pentru acest program.

• In anul 2010, 278 de persoane au aplicat online cu 47 de proiecte. 29 de contracte au fost încheiate. Rata de absorbţie este de 100%.

• Pentru anul 2011 Guvernul a alocat un buget de 1 milioan de lei. Programul pe 2011 va fi demarat la sfarsitul lunii martie inceputul lunii aprilie şi vor fi finanţaţi micii meşteşugari cu o Alocaţie financiară nerambursabilă de 40.000 lei

122. Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului prin Programul UNCTAD EMPRETEC

• EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD – Geneva).

• Programul UNCTAD/EMPRETEC România îşi propune:

o Identificarea întreprinzătorilor de succes;

o Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;

o Sprijin şi consultanţă de calitate pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii;

o Dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;

o Încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;

o Sprijin în stabilirea parteneriatului de afaceri cu companii din lumea întreagă; dezvoltarea exporturilor;

o Asistenţă şi sprijin în obţinerea de finanţări.

• Sunt finanţate 8 cursuri de pregătire antreprenorială în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri. Pentru anul 2011 vor absolvi workshopul 240 de antreprenori.

13. Amânarea la plată a obligaţiilor restante ale agenţilor economici afectaţi de criza economico – financiară precum şi acordarea altor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante.

Stadiu implementare

• Prin OUG 92/2009 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2009, a fost aprobată amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare pentru toţi contribuabilii care la data depunerii cererii de amânare la plată aveau îndeplinite obligaţiile declarative, nu aveau fapte înscrise în cazierul fiscal şi pentru care nu a fost stabilită răspunderea privind procedura insolvenţei.

• La nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală s-a elaborat un proiect de act normativ privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, care are în vedere următoarele principii:

o acordarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale restante, pe o perioadă de maxim 5 ani pentru toţi contribuabilii, indiferent de forma de proprietate şi modul de organizare al acestora;

o ca măsuri de siguranţă în acordarea eşalonării la plată, administraţia fiscală impune contribuabililor:

§ să constituie o garanţie care poate fi utilizată pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante în cazul pierderii eşalonării la plată acordată;

§ să achite obligaţiile fiscale curente precum şi dobânda datorată pe perioada eşalonării la plată odată cu ratele stabilite conform graficului de eşalonare la plată.

o Pe perioada eşalonării la plată se calculează şi se datorează dobânzi la nivelul de 0,04% sau de 0,03% pe zi de întârziere, în funcţie de tipul garanţiei constituite;

o Prin excepţie de la prevederile art.1201 din Codul de procedură fiscală, nu se datorează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată al căror termen de 90 de zile de la scadenţă se împlineşte după data depunerii cererii de eşalonare la plată.

o Eligibilitatea contribuabililor pentru acordarea eşalonării la plată se realizează pe baza unor criterii de comportament fiscal şi de evaluare a dificultăţii economico-financiare temporare;

o Măsura de sprijin adoptată sub forma eşalonării la plata obligaţiilor fiscale restante nu implică elemente de natura ajutorului de stat.

14. Incurajarea investiţiilor in retehnologizare prin neimpozitarea profitului reinvestit incepand cu luna octombrie 2009.

Stadiu implementare

Masura s-a aplicat pana la 31 decembrie 2010.

Observaţii

• Măsura a incurajat investiţiile în echipamenete tehnologice, în vederea creşterii competitivităţii industriei autohtone.

• Pentru anul 2010, Ministerul Finanţelor estimează un impact bugetar negativ de minus 0,06% din PIB pentru acordarea acestei scutiri.

15. Aplicarea unei cote reduse de TVA de 5% pentru achiziţionarea unei locuinţe sociale.

Stadiu implementare

Se menţine.

Observaţii

În ciuda modificării regimului TVA, cota redusă de 5% pentru construcţia de locuinţe sociale de până la 120 de metri pătraţi se menţine.

16. Achitarea datoriilor administraţiei centrale şi locale către agenţii economici: facturi restante şi lucrări recepţionate şi nefacturate.

Stadiu implementare

• În trimestrul I 2009, Ministerul Finanţelor Publice a asigurat plata tuturor facturilor restante aferente anului 2008, ale administraţiei publice centrale.

Observaţii

• Guvernul a aprobat actul normativ pentru sprijinirea firmelor care au datorii la stat şi un imprumut de 360 mil. Euro catre autoritatile locale in vederea achitarii obligatiilor restante catre diversi agenti economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari.

• A fost aprobata suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii cu 593 mil. lei din Fondul de Rezerva al Guvernului pentru plata arieratelor inregistrate la nivelul operatorilor economici.

• Prin Ordonanţa Guvernului 18/2010, au fost alocate 2.960.000 mii lei pentru suplimentarea fondurilor bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.

17. Introducerea de facilitati si simplificari fiscale

Stadiu implementare

• Introducerea cotei reduse a TVA de 5% pentru construcţia de locuinţe sociale de până la 120 de metri pătraţi se menţine.

• Pentru simplificarea şi eficientizarea administrării contribuabililor, s-a introdus prin O.U.G. nr. 117/2010 posibilitatea persoanelor impozabile care în anul precedent au obţinut o cifră de afaceri mai mică de 119.000 lei (plafonul de scutire pentru mici întreprinderi) să solicite scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile întregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal

• Compensarea TVA-ului de plătit cu cel de rambursat a fost facilitată şi a fost elaborat un sistem unitar de selecţie informatică a deconturilor de TVA din baza de date naţională, respectând principiul “cel mai vechi decont se stinge primul”.

• A fost îmbunătăţită procedura de rambursare a TVA, în sensul efectuării unui control ulterior pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic.

• Au fost eliminate, comasate sau reduse aproximativ 215 taxe şi tarife cu caracter nefiscal. Procesul continuă.

• Incepand cu 1 ianuarie 2011, s-a instituit o declaratie unica pentru contributii sociale si impozit pe venit, care va fi depusa la ANAF, fie la un singur ghiseu, fie on-line. Primele plati, contributiile aferente lunii ianuarie 2011, vor putea fi onorate in noul sistem simplificat pana in 25 februarie 2011. Depunerea on-line a declaratiilor fiscale, prin intermediul Sistemului Electronic National, este obligatorie pentru contribuabilii mari si mijlocii si poate fi utilizata si de catre celelalte categorii de contribuabili ca metoda alternativa.

• S-a diminuat nivelul dobânzii datorate pentru creanţele fiscale neachitate la termen la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere (14,6% pe an) comparativ cu cel actual de 0,05% (adică 18,25% pe an).

• Documentele emise de organele fiscale locale la data de întâi a lunii sunt acum valabile pe toată perioada din luna emiterii pentru operatorii economici cu obligaţii de plată către bugetele locale.

• S-a reglementat compensarea de drept (automat) ceea ce înseamnă stingerea creanţelor fiscale ale statului, pe de o parte, şi ale contribuabilului, pe de altă parte, în puterea legii, chiar în momentul când creanţele există deodată. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va fi obligată ca, în momentul în care un contribuabil are sume de încasat de la buget şi are datorii, să procedeze la constatarea compensării, din oficiu sau la cererea contribuabilului.

• S-a reglementat posibilitatea neînceperii sau suspendării executării silite în cazul în care contribuabilul are în curs sau depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egală sau mai mare decât creanţa fiscală pentru care s-a început executarea silită. Prin această reglementare sunt eliminate acele situaţii în care organele fiscale încep sau continuă executarea silită asupra sumelor datorate de contribuabil, deşi aceştia au de recuperat bani de la stat din TVA sau impozite (au drepturi de rambursare sau restituire).

• Se reduc costurile administrative în sarcina operatorilor economici, ca urmare exceptării, începând cu data de 1 ianuarie 2011, a entităţilor care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, de la obligaţia depunerii de raportări contabile în cursul exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

• S-a introdus, incepand cu 1 ianuarie 2011, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, intr-un sistem optional, simplificat de impozitare, in cota de 3%, aplicat asupra veniturilor realizate de aceste persoane juridice.

Observaţii

Procesul de reducere, eliminare, comasare continuă. Vor mai fi eliminate pe parcursul acestui an şi alte taxe şi tarife cu caracter nefiscal.

18. Menţinerea cotei unice de impozitare la 16%.

Stadiu implementare

Se menţine şi pentru anul 2011.

Observaţii

Chiar in conditiile crizei financiare, niciuna din tarile care au adoptat cota unica nu a revenit la sistemul progresiv. Mai nou, guvernul Ungariei e decis sa introduca cota unica de 16% pe veniturile persoanelor fizice si 10% pentru companii.

II. ALTE MASURI CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI

1. Eliminarea impozitului minim

Stadiu implementare

Impozitul minim a fost eliminat începând cu 1 octombrie 2010, urmând ca de la această dată să se aplice impozitul pe profit. Decizia este stipulată într-o ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Observaţii

Impozitul minim a urmărit înlocuirea bazei impozabile volatile cu o bază impozabilă certă pentru toţi agenţii economici, aducerea în rândul contribuabililor plătitori şi a acelora care înregistrează pierderi concomitent cu derularea unor cifre de afaceri importante şi totodată descurajarea comportamentului prin care o parte a contribuabililor au urmărit obţinerea de beneficii fără a achita preţul acestora.

2. Reducerea poverii fiscale pentru debitele restante

Prin OUG nr.39/2010 se renunţă la majorarea de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, stabilind un nivel al dobânzii de 0,05% pe zi de întârziere, care poate ajunge la cel mult 18% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse. De această facilitate au beneficiat circa 7.500 de contribuabili, sumele amânate la plată fiind de circa 2.700.000.000 lei.

3. Monitorizarea absorbţiei fondurilor europene

Stadiu implementare

• Stadiul absorbţiei fondurilor europene, precum şi măsurile necesare pentru accelererarea procesului sunt analizate periodic în cadrul Grupului interministerial pentru monitorizarea absorbţiei fondurilor europene şi sunt actualizate permanent pe site-ul Internet al Guvernului şi pe www.fonduri_ue.ro.

• Se va prezenta un raport lunar sub forma unei Carte Albe a absorbţiei fondurilor europene.

• A fost elaborat „Planul de Măsuri Prioritare (PMP) pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune”, care reprezintă foaia de parcurs (roadmap) pe termen scurt şi mediu pe care Guvernul României se angajează să o implementeze, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, în vederea accelerării semnificative a absorbţiei acestor fonduri. Obiectivul PMP îl constituie abordarea problemelor şi deficienţelor care afectează în cea mai mare măsură procesul de implementare a fondurilor structurale şi de coeziune, în vederea eliminării/reducerii semnificative a barierelor din calea absorbţiei. Pe termen lung, implementarea PMP trebuie să creeze condiţiile necesare realizării ţintei stabilite prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, absorbţia a cel puţin 90% din fondurile structurale şi de coeziune alocate României. Planul conţine 46 de măsuri, structurate pe 7 direcţii principale de acţiune, care vizează problemele şi deficienţele ce afectează în cea mai mare măsură procesul de implementare a fondurilor structurale şi de coeziune:

1. Managementul ciclului de proiect de către structurile responsabile de implementarea Programelor Operaţionale

2. Aspecte financiare privind gestionarea Programelor Operaţionale şi a proiectelor

3. Achiziţii publice şi contracte subsecvente

4. Abordarea activităţilor de control şi audit

5. Influenţa instituţiilor şi procedurilor externe sistemului de gestiune a instrumentelor structurale asupra procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectelor

6. Asigurarea unei capacităţi administrative adecvate a structurilor responsabile de implementarea Programelor Operaţionale

7. Capacitatea şi responsabilitatea beneficiarilor.

Observaţii

Fiecare autoritate de implementare va prezenta lunar un raport transparent privind absorbţia fondurilor structurale, care va cuprinde în principal evaluări punctuale pe programe şi proiecte, precum şi principalele probleme identificate şi modalităţi de ajustare.

4. Majorarea plafonului maxim de acordare a prefinanţării către beneficiari

Stadiu implementare

• A fost majorata cota maximă de prefinanţare din valoarea eligibilă a contractului de finanţare de la 15% la 20%, iar, mai apoi, la 30%.

• Pentru proiectele finanţate în cadrul axei prioritare 6 „Promovarea Incluziunii Sociale” prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, prefinanţarea maximă acordată este de 40%. Aceste facilitati permite beneficiarilor sa solicite, în avans, o parte din resursele necesare derulării procesului de achiziţii.

• În cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prefinanţarea se acordă în procent de maximum 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată beneficiarului, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

• Eliminarea obligaţiei pentru microîntreprinderi de a asigura contribuţia proprie, în cazul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional.

• Asigurarea resurselor financiare pentru beneficiarii instituţii ale administraţiei publice centrale prin alocarea în bugetul de stat a valorii integrale a proiectelor.

• Fiecare autoritate de implementare prezinta lunar un raport transparent privind absorbţia fondurilor structurale, care cuprinde evaluări punctuale pe programe şi proiecte, principalele probleme identificate şi modalităţi de ajustare.

5. Simplificarea mecanismelor birocratice

Stadiu implementare

• Unificarea declaraţiilor, începând cu 1 iulie 2011.

o Procesul a fost început în anul 2010, prin unificarea formularelor 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, 103 “Declaraţie privind accizele” şi 105 “Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc”, într-un singur formular.

o Începând cu 1 ianuarie 2011 a fost introdusă “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, în care a fost unificată declararea obligaţiilor de plată din impozit pe venit şi contribuţii sociale cu declararea, către casele sociale, a informaţiilor necesare stabilirii stagiilor de cotizare ale asiguraţilor.

o Începând cu 1 iulie 2011, se are în vedere unificarea declarării obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, prin unificarea formularelor 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi 112“Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. Se păstrează declararea separată a obligaţiilor privind taxa pe valoarea adăugată, datorită sistemului special de declarare şi de rambursare a sumelor negative din decont.

• În cursului anului 2011 va începe implementarea proiectului ,,Dezvoltarea Metodologiei Modelul Costului Standard pentru cetăţeni”. Scopul acestui proiect constă în: Dezvoltarea unei metodologii prin aplicarea căreia să poată fi măsurate sarcinile şi costurile administrative, în vederea elaborării şi adoptării celor mai potrivite planuri de simplificare.

6. Salarizarea unitară

Stadiu implementare

• În luna decembrie 2010 au fost adoptate legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului pătit din fonduri publice şi legea nr. 285/2010 privind salairzarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

• Modul de aplicare a legii nr. 285/2010 a fost stabilit prin ordinul comun nr.42/77/2011 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice, prin care au fost aprobate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

• Conform noului cadru normativ în domeniul salariizării personalului bugetar, în anul 2011, conform art.1 din legea nr. 285/2010, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al s alariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de înc adrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Cuantumul acestor drepturi salariale se va st abili ţinându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în specialitate dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010.

• În perioada ianuarie-februarie 2011 a fost elaborat proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau tempor ar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Proiectul este în curs de avizare.

• Sunt în curs de elaborare regulamentele de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal şi a mărimii sporului pentru condiţii de muncă. Regulamentele sunt elaborate pentru fiecare dintre cele 6 domenii de activitate bugetară de către ministerele coordonatoare (pentru domeniile administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie), precum şi de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi respectiv de către autorităţile publice centrale autonome. Regulamentele vor fi aprobate prin HG cu avizul MMFPS şi MFP, conform art. 21 din Legea-cadru nr.284/2010.

7. Măsuri în domeniul pensiilor

Stadiu implementare

• Revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Pensiile acordate beneficiarilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (aproximativ 140.000 persoane) se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

• Recalcularea categoriilor de pensii de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, ale personalului diplomatic şi consular, ale funcţionarilor publici parlamentari, ale deputaţilor şi senatorilor, ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, ale personalului Curţii de Conturi, prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizându-se algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Pensiile speciale au fost revizuite, cu exceptia pensiilor de serviciu acordate magistraţilor, excepţie impusă prin decizia Curţii Constituţionale.

• Reevaluarea pensiilor de invaliditate

În baza Legii nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensiile de invaliditate din sistemul public de pensii sunt în proces de reevaluare, în vederea identificării celor acordate în mod abuziv. Casa Naţională de Pensii Publice, prin Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, organizează verificarea încadrării în grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate.

• Introducerea sistemului unitar de pensii publice

Începând cu 1 ianuarie 2011, a intrat în vigoare Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care introduce o serie de măsuri reformatoare: integrarea persoanelor aparţinând sistemelor neintegrate sistemului public de pensii în sistemul unitar de pensii publice, creşterea vârstelor de pensionare la femei, descurajarea numărului de pensionări anticipate parţiale, prin înăsprirea condiţiilor de acces în această categorie de pensie, implementarea unor criterii mai stricte în ceea ce priveşte accesul la pensia de invaliditate şi descurajarea pensionărilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical, etc.

8. Adoptarea celor patru coduri, din domeniul justiţiei.

Stadiu implementare

S-au adoptat cele patru coduri: Codul penal, Codul Civil, Codul de Procedură Civilă, Codul de Procedură Penală, ce vor avea un impact important asupra mediului de afaceri, precum şi a cetăţeanului.

Observaţii

• Legile de punere în aplicare a Codului civil şi a Codului penal au fost adoptate de Senat şi sunt în prezent în dezbateri la Camera Deputaţilor.

• Legile de punere în aplicare a Codului de procedură civilă, respectiv a Codului de procedură penală se află în curs de elaborare.

9. Descentralizarea în domeniul sănătăţii, educaţiei şi administraţiei publice locale

Stadiu implementare

• A fost elaborat Memorandum-ul cu tema: Asumarea de către Guvern a Calendarului de activităţi privind derularea procesului de descentralizare în domeniile educaţie şi tineret, sănătate, agricultură şi cultură, document adoptat de Guvernul României în data de 28 aprilie 2010.

• Procesul de descentralizare în domeniul sănătăţii a fost finalizat, prin implementarea prevederilor OUG nr. 48/2010 pentru descentralizarea sistemului sanitar, prin care s-a realizat transferul managementului unui număr semnificativ de spitale (370 din totalul de 435) în administrarea consiliilor locale şi judeţene.

• Elaborarea proiectelor de acte normative:

o In domeniul tineretului: „Strategia de descentralizare în domeniul tineretului”;

o In domeniul ordinii publice: s-a consolidat rolul autorităţilor locale, prin înfiinţarea poliţiei locale;

o In domeniul agriculturii: proiectul de Lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, ce are ca scop transferul unor competenţe către autorităţile administraţiei publice locale;

o In domeniul culturii: au fost iniţiate demersuri privind transferul unor centre de cultură rămase în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi ai căror beneficiari sunt cu preponderenţă comunităţile locale.

• Implementarea proiectului „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară – instrument pentru furnizarea în comun, în condiţii de calitate şi eficacitate, a serviciilor publice locale”, cofinanţat din Fondul Social European.

10. Implementarea Legii Parteneriatului Public – Privat

Stadiu implementare

Legea si normele de aplicare sunt in vigoare. Fiecare minister pregateste proiectele pilot ce urmeaza sa fie derulate in regim PPP.

Observaţii

• Ministerul de Afaceri Interne mobilizează administratiile publice locale care detin sisteme centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei sa dezvolte proiecte in parteneriat public – privat. Atractivitatea acestor proiecte va creste ca urmare a aplicarii unor scheme de sprijin tip bonus (ajutor de stat aprobat de Comisia Europeană – buget estimat la 17.233 milioane lei) începând cu 1 aprilie 2011 pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă conform H.G. nr. 1215/2009 şi Ordinele ANRE nr.3 şi 4/2010.

11. Elaborarea Codului de Dialog Social

Stadiu implementare

Implementarea proiectului de Lege privind Codul Dialogului Social se va fi finaliza in 2011.

Observaţii

Va crea un cadru coerent în domeniul consultărilor şi negocierilor colective ale partenerilor sociali.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 29.12.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>