www.tuca.ro

Luni, 28 februarie, termen depunere a fişelor fiscale pentru anul 2010

Până luni, 28 februarie, inclusiv, trebuie depusă la Fisc Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii, formular 210.
Au această obligaţie persoanele fizice şi persoanele juridice plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.
Fişa se depune la unitatea teritorială la care plătitorii sunt arondaţi (unde îşi au domiciliul sau sunt luaţi în evidenţă).
Angajatorii se vor prezenta la unitatea fiscală cu Borderoul de însoţire al fişelor fiscale pentru anul 2010 şi cu formatul electronic salvat pe o dischetă, rezervată unui singur angajator.
Important!
Sediile secundare ale angajatorilor persoane juridice, înregistrate ca plătitori de impozit pe venitul din salarii, depun fişele fiscale ale angajaţilor proprii la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială este înregistrată societatea care le-a înfiinţat (societatea mamă).
De reţinut!
Nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale, precum şi neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terţe persoane (inclusiv angajat) în termenul stabilit se sancţionează cu amendă: pentru persoanele fizice – de la 500 la 1.000 lei, iar pentru persoanele juridice – de la 1.000 la 5.000 lei.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>