www.tuca.ro

Infiintare – Intreprindere Individuala

Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 este actul normativ care reglementeaza desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiare.

Intreprinderea individuala este o noutate absoluta in legislatia romana, fiind pentru prima data reglementata prin acest normativ.
Singura deosebire dintre persoana fizica autorizata si intreprinderea individuala este ca cea din urma are dreptul de a angaja cu contract de munca terte persoane in vederea desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizata.

Astfel, persoanele fizice titulare a unei intreprinderi individuale au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice ca persoana fizica titulara a unei intreprinderi individuale sunt:
- a implinit varsta de 18 ani;
- are calificarea – pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
- sa aiba un sediu profesional;
- nu a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu unul dintre urmatoarele documente:
- diploma de absolvire a unei institutii de invatamant;
- certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
- certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
- certificatul de competenta profesionala;
- atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
- atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
- orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala. In cazul in care activitatea care urmeaza a fi desfasurata nu presupune o anumita pregatire profesionala in domeniu este suficienta o fotocopie a ultimului act de studii.

In cazul Intreprinderii Familiale este suficient ca reprezentantul intreprinderii sa aiba o pregatirea profesionala in domeniu, pentru ceilalti membrii este necesara doar o fotocopie a ultimului act de studii.

Sediul profesional este spatiul in care persoana fizica autorizata/titular intreprinderii individuale/intreprinderea familiala isi desfasoara activitatea economica autorizata sau in care au loc numai activitati de birou.
Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca persoana fizica autorizata/titular intreprinderii individuale/intreprinderea familiala sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

Documente necesare pentru dovada dreptului de folosinta :
- contract de vanzare/cumparare/copie legalizata notarial;
- certificat de mostenitor/copie legalizata notarial;
- contract de inchiriere/fotocopie, insotit de un Act Aditional din care sa reiasa ca proprietarul e de accord ca I.I. sa functioneze in spatiu respectiv.
- contract de comodat/fotocopie;
- proces verbal de receptie a constructiei (copie legalizata notarial), si altele de la caz la caz. In cazul in care sediu profesional este detinut in baza unui contract de vanzare-cumparare sau a unui Proces verbal de receptie a constructiei este obligatorie prezentarea Incheierii de Intabulare a dreptului de proprietate in Cartea Funciara. Daca un astefel de document nu exista, atunci trebuie prezentat un Certificat de Rol Fiscal in termen de valabilitate emis de catre Directia de Impozite si Taxe Locale.

In cazul in care sediul profesional este detinut in baza unui contract de inchiriere (subinchiriere) incheiat cu un proprietar persoana fizica acesta trebuie inregistrat la Administratia Financiara pentru luarea in evidenta.

In cazul in care sediul profesional este detinut in baza unui contract de inchiriere (subinchiriere) cu un proprietar persoana juridica nu este necesara inregistrarea acestuia la Administratia Financiara, fiind suficienta simpla semnare si stampilare a acestuia.

In situatia in care spatiul destinat sediului profesional este un apartament intr-o cladire de locuinte (bloc) este obligatorie obtinerea acordurilor de functionare, si anume :
- Acordul Asociatiei de Proprietari / Locatari, reprezentata de catre Presedintele Asociatiei;
- Acordul proprietarilor vecini direct afectati de rezultatele activitati pe care urmeaza sa o desfasurati, si anume, vecinul de sus/jos/stanga/dreapta.
conform : Informatiiprofesionale.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>