www.tuca.ro

Independenta expertului contabil

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre expertii contabili înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat sa fie independent fata de partile interesate în expertiza, evitând orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau o constrângere care ar putea sa îi impieteze integritatea si obiectivitatea.

Expertizele contabile efectuate de expertii contabili care nu întrunesc conditiile pentru a fi înscrisi ca membri activi ai Corpului cad sub incidenta sanctiunilor privind exercitarea unei profesii fara autorizatie. Daca un expert contabil aflat într-o astfel de situatie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile, el este obligat sa aduca la cunostinta solicitantului situatia în care se afla.

Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta în cazul expertilor contabili numiti din oficiu de catre organele în drept si relativa în cazul expertilor contabili recomandati de parti sau solicitati în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare.

Independenta absoluta a expertului contabil numit din oficiu de catre organele în drept deriva din obligatia acestuia de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abtinere si recuzare prevazute de Codul de procedura civila si alte reglementari procedurale speciale, care sunt aceleasi cu cele privind judecatorii. Expertii contabili care se afla în situatii de incompatibilitate, abtinere sau posibilitate de recuzare trebuie sa le aduca la cunostinta organului care i-a numit.

Independenta relativa deriva doar din incompatibilitatea profesiei contabile cu orice activitate salarizata în afara Corpului, sau cu orice activitate comerciala, cu exceptiile prevazute de legii

Toate comentariile privind norma generala de baza sunt si ramân pertinent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>