www.tuca.ro

INACTIVITATEA FISCALĂ

Art.11 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie efectuată de/cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procedura de declarare a contribuabililor inactivi este stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordinul şi lista contribuabililor declaraţi inactivi se comunică contribuabililor cărora le sunt destinate şi persoanelor interesate, prin afişarea pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Art.75 alin.(5) şi (6) Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică sunt declaraţi inactivi dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.

Prin excepţie de la prevederile anterioare, nu sunt declaraţi inactivi contribuabilii aflaţi în stare de insolvenţă sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat sau a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.

A. Declararea inactivităţii fiscale pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale se realizează conform procedurii aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.819/2008

-nu se declară inactivi contribuabilii pentru care organul fiscal a aprobat, pentru perioada respectivă regim derogatoriu de depunere a declaraţiilor fiscale

-15 zile după expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor – notificări pentru nedepunere

-15 zile de la notificare – întocmirea listei

-se verifică depunerea:

-declaraţiilor fiscale (prin care se identifică creanţe fiscale)

-declaraţiilor informative la TVA (390 şi 394 - lista se publică pe site-ul ANAF, conform Legii transparenţei decizionale şi rămâne postată 30 de zile – în această perioadă organul fiscal notifică, din nou, contribuabilii înscrişi în listă

- după expirarea termenului de 30 de zile se întocmeşte lista finală, prin eliminarea din lista iniţială a contribuabililor care în acea perioadă şi-au îndeplinit obligaţiile declarative - lista contribuabililor inactivi:

– se aprobă prin Ordin al preşedintelui ANAF

– se afişează, concomitent, la sediul ANAF şi pe site-ul ANAF

- intră în vigoare în 15 zile de la afişare

- sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.

- contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Pe perioada în care este declarat inactiv, contribuabilului îi sunt aplicabile procedurile de administrare fiscală referitoare la gestiunea, controlul şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Contribuabilii incluşi în Lista contribuabililor declaraţi inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea declaraţiilor şi de impunere

B. Reactivarea contribuabililor inactivi

se realizează dacă una dintre următoarele condiţii:

– li s-a aprobat, la cerere, trecerea în regimul derogatoriu de declarare;

- şi-au îndeplinit toate obligaţiile declarative.

- lista contribuabililor reactivaţi:

– se aprobă prin Ordin al preşedintelui ANAF

– se afişează, concomitent, la sediul ANAF şi pe site-ul ANAF

– intră în vigoare în 15 zile de la afişare

- sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt reactivate o dată cu contribuabilii care le-au înfiinţat.

- contribuabilii reactivaţi pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>