www.tuca.ro

În dezbatere publică: reglementarea acordării eşalonărilor la plată

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, Ministerul Finanţelor Publice, în 28 februarie 2011, a dat publicităţii proiectul Ordonanţei de Urgenţă privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, propus de Guvernul României.
În prezent, volumul arieratelor fiscale executabile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a crescut semnificativ în perioada de criză economico-financiară, constatându-se o creştere a arieratelor executabile de 32% în anul 2009 faţă de anul 2008 şi de 20% în anul 2010 faţă de anul 2009.
Totodată, s-a constatat că ponderea cea mai mare în volumul arieratelor executabile o reprezintă obligaţiile fiscale curente neachitate datorită generării de obligaţii fiscale accesorii ca urmare a neachitării obligaţiilor fiscale restante, precum şi datorită ordinii de stingere, potrivit căreia sumele încasate sting obligaţiile fiscale în funcţie de vechimea acestora.
Pe de altă parte, Fondul Monetar Internaţional a recomandat emiterea unei propuneri legislative care să permită folosirea unui sistem de plăţi eşalonate de către contribuabili pentru plata taxelor prin elaborarea unor reguli noi şi transparente. Ca urmare, Guvernul României şi-a asumat angajamentul reintroducerii posibilităţii acordării eşalonărilor la plată pentru contribuabili, cu clauze asiguratorii din partea statului român că se va comporta ca un creditor prudent în încasarea veniturilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu procedurile europene.
Scopul urmărit de propunerea legislativă este, pe de o parte, depăşirea de către contribuabili a dificultăţilor generate de lipsa disponibilităţilor băneşti şi, pe de altă parte, prevenirea formării de noi datorii din partea acestora, asigurându-se în acelaşi timp că statul se comportă ca un creditor prudent în ceea ce priveşte încasarea veniturilor la bugetul general consolidat.
Acordarea eşalonării la plată constituie o practică internaţională, fiecare stat european adoptând asemenea măsuri de sprijin pentru depăşirea unor situaţii de dificultate economică.
*
Proiectul de act normativ şi nota de fundamentare sunt publicate pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice , la adresa www.mfinante.ro, domeniul Transparenţă decizională.
De asemenea, poate fi consultat la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media – cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”, astfel:
• prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
• electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro;
• prin fax la numărul: 0213.199.857.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>