www.tuca.ro

HOTARARE nr. 2.185

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

HOTARARE nr. 2.185

Art. 1 – Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga punctul IV din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.185.

ANEXA

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

1. Operatiunile de incasari si plati intre persoanele juridice se efectueaza numai prin instrumente de plata fara numerar, cu exceptiile prevazute la art. 5 alin. 2 lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.
2. Prin plafon zilnic maxim de plati, prevazut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanta, se intelege totalitatea platilor efectuate in numerar de o persoana juridica intr-o singura zi, respectiv 100.000.000 lei.
3. De la prevederile art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanta sunt exceptate urmatoarele operatiuni:
a) depunerile de numerar facute de persoane juridice in conturile furnizorilor de bunuri si servicii, in baza documentelor justificative legal intocmite;
b) cheltuielile de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens de catre salariatii aflati in deplasare;
c) cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinte, simpozioane si de alte asemenea actiuni, in conditiile baremurilor stabilite de normele legale in vigoare.
Platile enumerate la lit. a)-c) nu intra in plafonul zilnic maxim de plati.
4. Platile in numerar catre persoane juridice sunt acceptate in limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon de 50.000.000 lei.
Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 50.000.000 lei.
Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 50.000.000 lei catre furnizorii de bunuri si servicii astfel: 50.000.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.
Facturile cu valori sub 50.000.000 lei nu intra sub incidenta acestor prevederi.
Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care functioneaza pe baza legislatiei in vigoare, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.
Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 100.000.000 lei catre acest tip de magazine astfel: 100.000.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.
Facturile cu valori sub 100.000.000 lei nu intra sub incidenta acestor prevederi.
Facturile cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei in cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, care nu au fost achitate integral pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, se achita numai prin instrumente de plata fara numerar.
5. Pentru facturile stornate, aferente produselor returnate, cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei in cazul retelelor de magazine de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 50.000.000/100.000.000 lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.
6. Incasarile zilnice in numerar ale unui agent economic sunt neplafonate.
Incasarile zilnice in numerar nu pot depasi plafonul de 50.000.000 lei de la o singura persoana juridica.
7. Sumele acordate de persoanele juridice angajatilor proprii cu titlu de avansuri pentru aprovizionari diverse vor avea regimul platilor catre persoane juridice si se vor incadra in limita plafonului de 100.000.000 lei, prevazut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanta.
La data platii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic maxim.
8. Este interzisa acordarea unor facilitati de pret clientilor, persoane juridice, care efectueaza plata in numerar.
Este permisa acordarea unor disconturi si/sau reduceri de pret in diverse perioade ale anului sau cu ocazia lansarii unor promotii de produse, daca aceste facilitati vizeaza toti agentii economici, in calitate de clienti, si se acorda fara discriminare in ceea ce priveste modalitatea de plata.
9. Subunitatile economice ale persoanelor juridice, respectiv sucursale, filiale, agentii, puncte de lucru, prevazute in actul constitutiv al persoanelor juridice, care au deschis cont intr-o societate comerciala bancara si casierie proprie, aplica individual prevederile art. 5 din ordonanta.
10. Asociatiile de proprietari constituite ca entitati cu personalitate juridica, in relatiile cu alte persoane juridice, vor aplica prevederile ordonantei.
11. Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau persoanele care exercita profesii libere, producatorii agricoli, persoane fizice, nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei.
12. Platile efectuate cu card nu sunt considerate plati in numerar si nu sunt luate in calculul plafonului zilnic maxim de plati.
13. Operatiunile de incasari si plati in valuta nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>