www.tuca.ro

Declararea veniturilor din transferul titlurilor de valoare realizate în anul 2010

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii care, în anul 2010, au realizat venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise că au obligaţia ca până  15 mai a.c., să depună la Fisc „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, Declaratia 200. În articolul de mai jos, pentru această categorie de contribuabili, prezentăm sintetic informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200.

Obligaţie, completare

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, după cum urmează.

1. Pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010, se evidenţiază distinct în declaraţie, în modulul II – DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT:

-  rândul 1.4/1.5 Câştigul net anual/pierderea netă anuală, din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, deţinute mai mult de 365 de zile;

- rândul 1.4/1.5 Câştigul net anual/pierderea netă anuală, din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.

La declaraţie se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societăţile de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, privind tranzacţiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată pentru perioada de raportare.

2. Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010, se evidenţiază în declaraţie, în modulul II – DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT:

- rândul 1.4 Câştig net anual, în care se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacţionării, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010, a titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, indiferent de perioada de deţinere a acestora.

Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.

- rândul 1.5 Pierdere netă anuală, în care se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacţionării, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010, a titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, indiferent de perioada de deţinere a acestora.

Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

Atenţie! Contribuabilii care au realizat astfel de venituri în această perioadă au avut obligaţia să completeze şi să depună formularul 225 „Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise” în cursul anului 2010 pentru trimestrele 3 şi 4. Prin acest formular s-a calculat şi declarat impozitul de 16% aplicat asupra câştigului net pentru perioada de la 1 iulie până sfârşitul fiecărui trimestru, ca plată anticipată, pe baza documentelor justificative eliberate de către intermediarii/plătitorii de venituri. Prin urmare, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010, contribuabilii care au realizat astfel de venituri vor depune formularul 200  fără documente justificative.

 

Formularistică, depunere declaraţie

Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2010, contribuabilii au două posibilităţi:

- descărcarea de pe websiteurile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – de la adresa www.anaf.ro , de la secţiunea Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii; Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea – www.finantevalcea.ro , categoria Utile/Descărcare declaraţii fiscale;

- prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

După completare, formularele se pot depune fie la registratura administraţiei fiscale de care aparţine contribuabilul, fie se transmit prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către expeditor.

 

Sancţiuni

Nedepunerea până la 15 mai 2011 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.
*
Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>