www.tuca.ro

Decembrie 2010

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846/16.12.2010;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.839/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851/20.12.2010;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852/20.12.2010;
Legea nr. 246/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854/21.12.2010;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.767/2010 pentru modificarea OMFP nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855/22.12.2010;
Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877/28.12.2010;
Legea nr. 279/2010 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878/28.12.2010;
Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878/28.12.2010;
Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879/28.12.2010;
Legea nr. 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880/28.12.2010;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882/28.12.2010;
Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887/29.12.2010;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888/30.12.2010;
Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888/30.12.2010;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889/30.12.2010;
Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.599/2010 de modificare şi completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 2.477/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890/30.12.2010;
Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.600/2010 de modificare şi completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 1.626/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890/30.12.2010;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/30.12.2010;
Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896/31.12.2010;
Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897/31.12.2010.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>