www.tuca.ro

Contabilitatea conforma referentialului IFRS

1. Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare elaborat de IASB (Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate): utilizatorii si necesitatile lor de informare; obiectivul situatiilor financiare; conceptele de baza (contabilitatea de angajamente, continuitatea activitatii); caracteristicile calitative ale situatiilor financiare (inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea); echilibrul intre caracteristicile calitative; conceptul de pozitie financiara; definitia elementelor care descriu pozitia financiara (active, datorii, capitaluri proprii); conceptul de performanta; definitia elementelor care descriu performanta (venituri si cheltuieli); criteriile de recunoastere in situatiile financiare a elementelor de active, datorii, venituri si cheltuieli; bazele de evaluare utilizate in situatiile financiare (costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata); conceptele de capital si mentinere a capitalului (mentinerea capitalului financiar si mentinerea capitalului fizic).

2. Prezentarea situatiilor financiare conform referentialului contabil international (IAS 1 si IAS 7): componentele unui set complet de situatii financiare; consecventa prezentarii, pragul de semnificatie si agregarea, compensarea; distinctia curent/necurent (termen lung) in prezentarea in bilant a activelor si datoriilor; particularitatile modelului de cont de profit si pierdere cu clasificarea cheltuielilor dupa natura; particularitatile modelului de cont de profit si pierdere cu clasificarea cheltuielilor dupa functii; prezentarea situatiei modificarilor capitalurilor proprii; tabloul fluxurilor de trezorerie (definitii, clasificarea fluxurilor pe activitati, metoda directa si metoda indirecta de determinare a fluxului net de trezorerie din activitatile de exploatare; optiuni de prezentare a unor fluxuri in tablou; incidenta variatiilor cursurilor de schimb in tabloul fluxurilor de trezorerie, prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie).

3. Contabilitatea tranzactiilor si evenimentelor in referentialul contabil international:

3.1. IAS 16 Imobilizari corporale (definitia imobilizarilor corporale, evaluarea initiala, tratamentul cheltuielilor ulterioare, amortizarea imobilizarilor corporale, derecunoasterea imobilizarilor corporale, evaluarea ulterioara recunoasterii initiale evaluare la cost amortizat sau reevaluare);

3.2. IAS 36 Deprecierea activelor (doar pentru un activ izolat) (identificarea activelor care au inregistrat pierderi de valoare, calculul valorii recuperabile pentru un activ izolat, calculul si contabilizarea pierderii de valoare pentru un activ izolat, reluarea pierderii de valoare pentru un activ izolat);

3.3. IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vânzare si activitati intrerupte (clasificarea activelor imobilizate ca detinute pentru vânzare, evaluarea activelor imobilizate ca detinute pentru vânzare, recunoasterea pierderilor din depreciere si a reluarilor);

3.4. IAS 40 Investitii imobiliare (definitii, recunoasterea si evaluarea initiala, evaluarea ulterioara recunoasterii initiale, transferuri);

3.5. IAS 2 Stocuri (definitie, evaluarea initiala, evaluarea la iesire, evaluarea in bilant, tehnici de masurare a costurilor: cost standard si pretul de vânzare cu amanuntul);

3.6. IAS 17 Contracte de leasing (definitii, clasificarea contractelor de leasing, tratamentul contabil al contractelor de leasing financiar, tratamentul contabil al contractelor de leasing operational);

3.7. IAS 18 Venituri (venituri ce intra sub incidenta normei IAS 18, recunoasterea si evaluarea veniturilor din vânzari de bunuri, din prestari de servicii, din dobânzi, redevente si dividende).

4. Elemente privind grupurile de societati si consolidarea conturilor: determinarea perimetrului de consolidare si alegerea metodei de consolidare; calculul procentajului de control si al procentajului de interes; retratarea situatiilor financiare individuale ale societatilor intrate in perimetrul de consolidare; metoda integrarii globale; metoda integrarii proportionale; metoda punerii in echivalenta.

BIBLIOGRAFIE:

1. Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRSs®) incluzând Standardele Internationale de Contabilitate (IASstM) si Interpretarile lor la 1 ianuarie 2007, traducere realizata de CECCAR, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007, pp. 31-56, 583-634, 801-862, 863-882, 883-906, 1033-1065, 1067-1095, 1097-1117, 1327-1353, 1355-1375, 1387-1408, 1565-1589, 1601-1603, 2157-2205.

2. Bunea Stefan, Girbina Maria Madalina, Sinteze, studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS, vol. 1, editia a III-a, revizuita, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007, pp. 22-68, 78-105, 134-158, 174-176, 180-184, 188-258, 306-316, 318-319, 260-278, 285-297.

3. Bunea Stefan, Girbina Maria Madalina, Sinteze, studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS, vol. 2, editia a III-a, revizuita, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007, pp. 6-29, 35-41.

4. Bunea Stefan, Girbina Maria Madalina, Sinteze, studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS, vol. 3, Editura CECCAR, Bucuresti, 2008, pp. 7-82, 164-190, 239-245.

5. Feleaga Liliana, Feleaga Niculae, Contabilitate financiara. O abordare europeana si internationala, vol. 1, editia a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 2007, pp. 24-36, 58-102, 106-130, 130-137, 138-148, 154-168, 196-204, 261-274.

6. Feleaga Liliana, Feleaga Niculae, Contabilitate consolidata. O abordare europeana si internationala, Editura Economica, Bucuresti, 2007, pp. 15-98.

7. Ristea Mihai (coord.), Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura Universitara, Bucuresti, 2005, pp. 16-30, 45-56.

8. Ristea Mihai, Dumitru Corina Graziella, Contabilitate aprofundata, Editura Universitara, Bucuresti, 2005, pp. 367-382, 409-411, 445-456.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>