www.tuca.ro

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ ACTUALIZAT ŞI CONSOLIDAT

CARTEA I   Competenţa instanţelor judecătoreşti

TITLUL I   Competenţa după materie

TITLUL II   Competenţa teritorială

TITLUL III   Dispoziţii speciale

TITLUL IV   Conflictele de competenţă

TITLUL V   Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea judecătorilor

TITLUL VI   Strămutarea pricinilor

CARTEA a II-a   Procedura contencioasă

TITLUL I   Părţile

CAPITOLUL I   Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale

CAPITOLUL II   Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

CAPITOLUL III   Alte persoane care pot lua parte la judecată

CAPITOLUL IV   Reprezentarea părţilor în judecată

CAPITOLUL V Asistenţa judiciară

TITLUL II   Dispoziţii generale de procedură

CAPITOLUL I   Cererile

CAPITOLUL II   Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură

CAPITOLUL III   Termenele

CAPITOLUL IV   Nulitatea actelor de procedură

CAPITOLUL IV1 Amenzi judiciare şi despăgubiri

TITLUL III   Procedura înaintea primei instanţe

CAPITOLUL I   Procedura înainte de judecată

CAPITOLUL II   Şedinţele şi poliţia lor

CAPITOLUL III   Judecata

CAPITOLUL IV   Hotărârile

TITLUL IV   Apelul

CAPITOLUL I   Termenul şi formele apelului

CAPITOLUL II   Judecarea apelului

TITLUL V   Căile extraordinare de atac

CAPITOLUL I   Recursul

CAPITOLUL I1 Contestaţia în anulare

CAPITOLUL II   Revizuirea hotărârilor

TITLUL VI   Recursul în interesul legii

CARTEA a III-a   Dispoziţii generale privitoare la procedurile necontencioase

CARTEA a IV-a   Despre arbitraj

CAPITOLUL I   Dispoziţii generale

CAPITOLUL II   Convenţia arbitrală

CAPITOLUL III   Arbitrii. Constituire tribunalului arbitral. Termenul şi locul arbitrajului

CAPITOLUL IV   Sesizarea tribunalului arbitral. Cuprinsul cererii de arbitrare. Întâmpinarea. Cererea reconvenţională

CAPITOLUL V   Procedura arbitrală

CAPITOLUL VI   Cheltuieli arbitrale

CAPITOLUL VII   Hotărârea arbitrală

CAPITOLUL VIII   Desfiinţarea hotărârii arbitrale

CAPITOLUL IX   Executarea hotărârii arbitrale

CAPITOLUL X   Arbitrajul internaţional

CAPITOLUL XI   Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine

CARTEA a V-a   Despre executarea silită

CAPITOLUL I   Dispoziţii generale

CAPITOLUL II   Urmărirea silită asupra bunurilor mobile

CAPITOLUL III   Urmărirea silită a fructelor neculese şi recoltelor prinse de rădăcini

CAPITOLUL IV   Urmărirea silită asupra bunurilor imobile

CAPITOLUL V   Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită

CAPITOLUL VI   Predarea silită a bunurilor şi executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face

CARTEA a VI-a   Proceduri speciale

CAPITOLUL I   Ordonanţe preşedinţiale

CAPITOLUL II   Refacerea înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

CAPITOLUL III   Despre oferte de plată şi consemnaţii

CAPITOLUL IV   Sechestrul asigurător şi judiciar

CAPITOLUL V   Deliberările consiliului de familie

CAPITOLUL VI   Divorţul

CAPITOLUL VII   Proceduri relative la deschiderea unei succesiuni

CAPITOLUL VII1 Procedura împărţelii judiciare

CAPITOLUL VIII   Cererile privitoare la posesiune

CAPITOLUL IX   Despărţirea averilor dintre bărbaţi şi femei

CAPITOLUL X   Despre interdicţie

CAPITOLUL XI   Cesiunea bunurilor

CAPITOLUL XII   Convenţiile matrimoniale

CAPITOLUL XIII   Transcrierea actelor de strămutare şi urmărirea proprietăţii şi despre inscripţia privilegiilor, ipotecilor şi amanetelor

CAPITOLUL XIV   Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor în materie comercială

CARTEA a VII-a   Dispoziţii finale

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>