www.tuca.ro

Cheltuielile legate de asigurarile private de sanatate

Cheltuielile legate de asigurarile private de sanatate incheiate la asiguratori privati sunt deductibile la calculul impozitului pe profit? Dar cheltuielile cu medicina muncii?

Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal art.21:

(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:

k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

NM:352. Sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, efectuate de angajator potrivit Legii privind reforma în domeniul sănătăţii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb LEU/EUR comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor.

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

k) cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III;

Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal art.55:

Definirea veniturilor din salarii

(3) Avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la:

g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele obligatorii

In Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii se definesc asigurarile voluntare de sanatate:

Asigurarile voluntare de sanatate

Art. 339.- i) servicii medicale furnizate sub forma de abonament – servicii medicale preplatite pe care furnizorii le ofera in mod direct abonatilor si nu prin intermediul asiguratorilor, in afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Art. 340. – (1) Asigurarile voluntare de sanatate reprezinta un sistem facultativ prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati expusi la producerea riscului de imbolnavire, si ii indemnizeaza, in conformitate cu clauzele stipulate in contractul de asigurare, pe cei care sufera un prejudiciu, din fondul alcatuit din primele incasate, precum si din celelalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurator si fac parte din gama asigurarilor facultative conform Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Asiguratii pot primi indemnizatii atat pentru acea parte a cheltuielilor cu serviciile medicale care excedeaza pachetului de servicii medicale de baza acoperite de sistemul de asigurari sociale de sanatate, cat si pentru coplati, daca acest lucru este prevazut in contractul de asigurare voluntara de sanatate.

(3) Nu fac obiectul prezentei legi asigurarile pentru boli profesionale si accidente de munca si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament

(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:

b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

NM:Art. 21 al.2

25. Intră sub incidenţa acestei prevederi cheltuielile efectuate în acest scop, în condiţiile în care specificul activităţii desfăşurate se încadrează în domeniile pentru care se impune respectarea normelor de protecţie a muncii, stabilite conform legislaţiei în materie.

Concluzii:

Cheltuielile cu asigurarile private de sanatate sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, limitat pana la suma de 250EUR/asigurat/an la cursul BNR de la data inregistrarii in urmatoarele conditii cumulative:

1) reprezinta asigurari voluntare de sanatate, in sensul legii 95/2006, platite unui asigurator care asigura cel putin serviciile medicale de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate atunci cand se produce imbolnavirea. Sunt excluse serviciile preplatite (sub forma de abonament).

2) Au fost incluse in veniturile salariale ale angajatului conf Titlului III si impozitate (inclusiv contributiile pentru asigurari sociale)

Celelalte cheltuieli cu asigurarile private de sanatate platite de angajator in numele angajatului nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit si din pacate se impoziteaza si la angajat conform Titlului III din Codul Fiscal.

In ceea ce priveste cheltuielile cu medicina muncii acestea sunt deductibile in situatiile in care sunt obligatorii conform prevedirilor legale privind protectia muncii si normele de sanatate si securitate in munca fiind considerate cheltuieli efectuate in acest scop.

Eugen Cioteanu

expert contabil (www.biroucontabilitate.ro)

Valabil la data de 25.09.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>