www.tuca.ro

Category Archives: Drept civil

Avocat Ramnicu Valcea

Cabinet Avocat Stanciu Luciana ofera servicii de calitate in urmatoarele domenii: drept civil, penal, comercial, fiscal, dreptul familiei, administrativ, faliment si insolventa, imobiliar. De asemenea oferim si consultanta la cele mai inalte niveluri. Ne desfasuram activitatea in judetul Valcea, cat si oriunde pe teritoriul tarii. De asemenea avem legatura cu case de avocatura din strainatate pentru cazuri internationale. Date de ... Read More »

Avocat/Lichidator cu experienta

Avocat/Lichidator cu experienta considerabila, ofera servicii juridice de calitate clientilor sai, atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice. Raspundem prompt solicitarilor dumneavoastra. Seriozitatea si profesionalismul ne caracterizeaza. Onorariul este negociabil, de la caz la caz, stabilindu-se de comun acord cu clientul. Contact: mobil 0743.55.71.88 tel./fax 031.412.82.43 e-mail contact@cabinetdeavocat.ro web www.cabinetdeavocat.ro Drept civil si societati comerciale: – consultanta juridica; – asistenta ... Read More »

Procedura contencioasă- Căile extraordinare de atac

CAPITOLUL I Recursul Secţiunea I Termenul şi formele recursului Art. 299 Hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională sunt supuse recursului. Dispoziţiile Art. 282 alin. 2 sunt aplicabile în mod corespunzător. Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la Art. 1 pct. ... Read More »

Procedura contencioasă-Apelul

CAPITOLUL I Termenul şi formele apelului Art. 282 Hotărârile date în primă instanţă de judecătorie sunt supuse apelului la tribunal, iar hotărârile date în primă instanţă de tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel. Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii. Art. 2821 ... Read More »

Procedura contencioasă- Părţile

CAPITOLUL I Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale Art. 41 Orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată. Asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte, dacă au organe proprii de conducere. Art. 42 Persoanele care nu au exerciţiul drepturilor lor nu pot sta în judecată decât dacă sunt reprezentate, ... Read More »

Dispoziţii generale de procedură

CAPITOLUL I Cererile Art. 82 Orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie făcută în scris şi să cuprindă arătarea instanţei, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea şi sediul lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă este cazul, obiectul cererii şi semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi datele ... Read More »

Procedura contencioasă- Partile

Părţile CAPITOLUL I Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale Art. 41 Orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată. Asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte, dacă au organe proprii de conducere. Art. 42 Persoanele care nu au exerciţiul drepturilor lor nu pot sta în judecată decât dacă sunt ... Read More »

Competenţa instanţelor judecătoreşti

TITLUL I   Competenţa după materie TITLUL II   Competenţa teritorială TITLUL III   Dispoziţii speciale TITLUL IV   Conflictele de competenţă TITLUL V   Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea judecătorilor TITLUL VI   Strămutarea pricinilor CARTEA I Competenţa instanţelor judecătoreşti TITLUL I Competenţa după materie   Art. 1 Judecătoriile judecă: 1. în primă instanţă, toate procesele şi cererile în afară ... Read More »

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ ACTUALIZAT ŞI CONSOLIDAT

CARTEA I   Competenţa instanţelor judecătoreşti TITLUL I   Competenţa după materie TITLUL II   Competenţa teritorială TITLUL III   Dispoziţii speciale TITLUL IV   Conflictele de competenţă TITLUL V   Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea judecătorilor TITLUL VI   Strămutarea pricinilor CARTEA a II-a   Procedura contencioasă TITLUL I   Părţile CAPITOLUL I   Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale CAPITOLUL ... Read More »

Cabinete de Avocat Asociate Parvu & Parvu

Oferim asistenta juridica in urmatoarele domenii: - Aeronautica, Arbitraj, Asigurari, Constructii si imobiliare, Drept administrativ si fiscal, Drept civil, Drept comercial, Dreptul familiei, Drept penal, Dreptul muncii, Drept international privat, Investitii straine, Proprietate intelectuala Date de contact:: Adresa : Bucuresti, str.Vasile Conta, nr.4, et.3-5, sector 2 Telefon: 031/100.66.52 Fax : 031/100.66.53 Web : www.parvusiasociatii.ro Read More »