www.tuca.ro

Category Archives: Fiscalitate

Precizari privind inscrierea la examenul de aptitudini profesionale CAFR

La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane (numai dupã participarea obligatorie la cursurile organizate în perioada 20 septembrie – 24 octombrie 2010): - stagiari care au finalizat perioada de stagiu şi au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră; - stagiari care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află http://www.conta-legal.ro/wp-admin/post.php?post=24307&action=edit&message=6în termenul legal pentru susţinere examenului; ... Read More »

Limitarea dreptului de deducere – documentar fiscal

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor care achiziţionează vehicule rutiere motorizate destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, că şi în anul 2011 este nedeductibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor ... Read More »

Vineri, 25 martie, termen limită pentru Declaraţia 112

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor, plătitori de impozit pe venituri din salarii şi contribuţii sociale, că au obligaţia depunerii formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, până la 25 martie 2011, pentru obligaţiile declarative ale lunii februarie. Formularul 112 se depune de către persoanele fizice ... Read More »

Deductibilitatea unor cheltuieli la calculul impozitului pe venit

Generalităţi Venitul net anual rezultat din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă potrivit Codului Fiscal, se stabileşte ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile conform datelor contabile. Pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor trebuie sa fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului; să corespundă unor ... Read More »

Legislatie fiscala-Noutăţi legislative

Hotărârea Guvernului nr.150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 1 martie 2011 Ordinul preşedintelui ... Read More »

Acte normative fiscale martie 2011

Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150/01.03.2011; ... Read More »

Acte normative fiscale februarie 2011

Ordinul ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de ... Read More »

Ce se va intampla in sistemul de sanatate in 2011?

In 2011, va fi introdus cardul national de sanatate, iar sistemul spitalicesc va fi reorganizat prin comasarea sau desfiintarea unor unitati sanitare, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii. De asemenea, o alta prioritate a Ministerului Sanatatii se refera la pregatirea tinerilor medici, dar si la concentrarea mai multor investitii, de aproximativ 190 milioane de lei, in oncologie ... Read More »

Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. — (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului. (2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman in ... Read More »

Pana la 20.01.2011 exista posibilitatea de scoatere a unei firme din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA

O măsură de ordin tehnic foarte importantă, aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2011, o constituie instituirea posibilităţii persoanelor impozabile care au realizat o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire pentru întreprinderi mici – detalii plafon aici – de a solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire. Precizarea ... Read More »