www.tuca.ro

Category Archives: Legistlatie

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ- Procedura înaintea primei instanţe

Procedura înaintea primei instanţe CAPITOLUL I Procedura înainte de judecată Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 109 Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanţei competente. Sesizarea instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de ... Read More »

Curtea de Apel Alba Iulia, 2008 Anulare act administrativ (Recurs) Hotarârea 118/CA/2008 din 30.01.2008 dată de Curtea de Apel Alba Iulia

Pe rol se află pronunţarea cauzei în contencios administrativ şi fiscal privind recursul declarat de către PREFECTUL JUDEŢULUI A împotriva sentinţei civile nr. 1188/CA/10.10.2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l   A l b a în dosar nr(…), în contradictoriu cu intimat CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI A I, având ca obiect anulare act administrativ. Se ... Read More »

Curtea de Apel Alba Iulia, 2008 Vatamarea corporala grava (art. 182) (Recurs) Hotarârea 9/2008 din 29.01.2008 dată de Curtea de Apel Alba Iulia

Parchetul de pe lângă Curtea de  A p e l   A l b a-I reprezentat prin procuror J. O. Pe rol se află pronunţarea asupra recursurilor declarate de inculpatul E. J.-T. şi partea civilă  B. B.  J. împotriva deciziei penale nr.228 din 24.10.2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l   S i b i u- ... Read More »

Curtea de Apel Alba Iulia, 2008 Litigiu privind functionarii publici (legea nr.188/1999) (Recurs) Hotarârea 89/CA/2008 din 28.01.2008 dată de Curtea de Apel Alba Iulia

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantul E. D. N. împotriva sentinţei  nr.1190/CA/06.09.2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l   H u n e d o a r a în dosar nr(…). La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: av.E. N. pentru reclamantul recurent, precum şi c.j.berar G. B. pentru pârâtul intimat ... Read More »

Curtea de Apel Alba Iulia, 2008 Legea 10/2001 (Apel) Hotarârea 22/A/2008 din 29.01.2008 dată de Curtea de Apel Alba Iulia

Pe rol se află pronunţarea asupra apelurilor, în rejudecare după casare, declarate de reclamanta E. F. , pârâta  AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI, şi pârâta PRIMĂRIA COMUNEI T., împotriva sentinţei civile nr.1714 din 14 decembrie 2005 pronunţată de  T r i b u n a l u l   A l b a în dosar nr.6159/2004 având ca obiect Legea 10/2001. Procedura este ... Read More »

Curtea de Apel Alba Iulia, 2008 Anulare act administrativ (Recurs) Hotarârea 101/CA/2008 din 28.01.2008 dată de Curtea de Apel Alba Iulia

Pe rol pronunţarea asupra recursurilor declarate de pârâţii SC N. SRL A, Primăria Municipiului A, Instituţia Primarului Municipiului A, Municipiul A şi Autoritatea de Sănătate Publică A împotriva sentinţei nr.1111/CA/2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l   A l b a în dosar (…). La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor. Procedura ... Read More »

Curtea de Apel Alba Iulia, 2008 Drepturi banesti (Recurs) Hotarârea 56/2008 din 28.01.2008 dată de Curtea de Apel Alba Iulia

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantul  E. D. în potriva sentinţei civile nr. 1001/6.09.2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l   S i b i u în dosarul nr(…) La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor. Procedura este  legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier  , după care se ... Read More »

Curtea de Apel Alba Iulia, 2008 Drepturi banesti (Recurs) Hotarârea 57/2008 din 28.01.2008 dată de Curtea de Apel Alba Iulia

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantul  D. O. A împotriva sentinţei civile nr. 981/19.09.2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l     A l b a în dosarul nr(…). La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru reclamantul recurent cu procură judiciară numita D. (…) , lipsind părţile. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul ... Read More »