www.tuca.ro

Category Archives: Taxa pe valoare adaugata (TVA)

Reînregistrarea în scopuri de TVA – documentar fiscal

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, prin Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au fost introduse precizări suplimentare privind obligaţia anumitor categorii de persoane impozabile de a solicita organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă a încetat situaţia care a condus la ... Read More »

Masuri de simplificare in domeniul TVA privind retururile de bunuri in spatiul comunitar

ARTICOLUL 1 Primul caz: Prezentare (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile catre persoana impozabila B din statul membru 2. Bunurile se expediaza din statul membru 1. (2) La sosirea bunurilor in statul membru 2, B refuza bunurile, iar acestea sunt returnate furnizorului. ARTICOLUL 2 Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea masurilor ... Read More »

Inregistrarea in scopuri de TVA

Contribuabilii care se înfiinteaza începând cu data de 1 ianuarie 2007 si solicita înregistrarea în scopuri de TVA de la înfiintare au obligatia ca dupa înregistrarea în registrul comertului sa solicite eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. Pentru solicitarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, contribuabilii depun la organul fiscal în a carui raza teritoriala îsi au ... Read More »

Norma nr. 704 din 20/10/2009

Rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice, se efectueaza potrivit prezentei proceduri. 2. Pentru a ... Read More »

Procedura din 04/01/2010 pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

1. Organul fiscal în a carui raza teritoriala persoana impozabila îsi are domiciliul fiscal sau în a carui evidenta fiscala este înregistrata, denumit în continuare organ fiscal competent, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna ori trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în conditiile prevazute de pct. 80 alin. ... Read More »

Ordin nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 5 alin. (4) teza a II-a, al art. 1472 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al pct. 491 din Normele metodologice de aplicare a ... Read More »

Deducere TVA aferenta achizitii autovehicule in leasing

La art.32, pct.10 din OUG 34/2009 se prevede interzicerea dreptului de deducere a TVA aferenta achizitiilor de vehicule cu o greutate maxima autorizata sub 3500 kg. cu unele exceptii printre care : “c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de ... Read More »

Ordin 3-2010 detaliere procedura rambursare tva

I. Primirea cererilor de rambursare depuse de persoane impozabile stabilite în România si transmiterea acestor cereri statelor membre carora le sunt adresate 1. Potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 491 din normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din acelasi act normativ, persoana impozabila stabilita în România, denumita în ... Read More »

ORDIN 4/2010 Solutionare cerere ramburs TVA

Persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, prevazuta în anexa nr. I. Art. 2. – Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: a) “Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene”, cod MFP 14.13.02.02/18, prevazuta în anexa nr. II; b) ... Read More »

Dubla impunere

Compania noastra a deschis o sucursala in Grecia, prin care se vor derula toate tranzactiile de achizitii si prestari de servicii mai putin salarizare, scopul sucursalei fiind o lucrare care se va derula pe o perioada de maxim 6 luni, pentru care avem personal delegat. In cazul in care va exista un profit impozabil al companiei prin aceasta sucursala de ... Read More »