www.tuca.ro

Category Archives: Noutati legislative

Codul de Procedura Penala

Parlamentul Romaniei Codul de Procedura Penala din 30/04/1997 Versiune actualizata la data de 25/11/2010 al Romaniei*) ___________ @Text actualizat la data de 25.11.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte: - Rectificarea publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 28/07/1999. - O.U.G. nr. 207/2000 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 22/11/2000. - O.U.G. nr. 295/2000 publicata ... Read More »

Codul de Procedura Fiscala

Guvernul Romaniei Codul de Procedura Fiscala din 31/07/2007 Versiune actualizata la data de 01/11/2010 ___________ @Text actualizat la data de 01.11.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte: - Ordonanta nr. 47/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 31/08/2007. - O.U.G. nr. 19/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 03/03/2008. - O.U.G. nr. 192/2008 publicata ... Read More »

Desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate

Având în vedere că Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la disfuncţionalităţi în activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate în mod diferit de autorităţile publice locale desemnate cu aplicarea lor, paşii care trebuie parcurşi de către solicitanţi diferind de la ... Read More »

Lege nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Art. 1. – (1) Prezenta lege creeaza cadrul legal necesar extinderii utilizarii surselor regenerabile de energie, prin: a) atragerea in balanta energetica nationala a resurselor regenerabile de energie, necesare cresterii securitatii in alimentarea cu energie si reducerii importurilor de resurse primare de energie; b) stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional si crearea de noi locuri de munca aferente ... Read More »

Ordonanta de urgenta nr. 65/2010 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii unei imbunatatiri a mecanismelor de construire a locuintelor prin atragerea capitalului privat in baza contractelor de parteneriat public-privat. De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internationala actuala o are asupra ... Read More »

Ordonanta de urgenta 92/2009

OUG nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare. Ordonanta de urgenta 92/2009 In contextui crizei economico-financiare actuale din Romania, care a afectat mediul de afaceri, generand diminuarea lichiditatilor operatorilor economici, cresterea ratei somajului, precum si cresterea riscului privind imposibilitatea asigurarii nivelului de lichiditati necesare operatorilor economici in vederea derularii ... Read More »

Hotarare nr. 488 din 28/04/2009

Articol unic. – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza: A. Titlul II “Impozitul pe profit” 1. Dupa punctul 11 se introduc sapte noi puncte, punctele ... Read More »

OUG 116/2009 Inregistrare in Registrul Comertului

OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Ordonanta de urgenta nr. 116/2009 Tinand cont de necesitatea remedierii cat mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comertului, care duce la nerespectarea drepturilor comerciantilor, cu consecinte deosebit de periculoase pentru circuitul comercial, cunoscand faptul ca functionarea eficienta a registrului comertului in subordinea Ministerului Justitiei constituie ... Read More »

REGLEMENTĂRI CONTABILE aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/ 2009

Situatii financiare anuale ® simplificate: · bilant prescurtat · cont de profit si pierdere · note explicative la situaŃiile financiare anuale simplificate · opŃional: situaŃia modificărilor capitalului propriu · opŃional: situaŃia fluxurilor de numerar ® cu cinci componente: · bilant · cont de profit si pierdere · situatia modificărilor capitalului propriu · situatia fluxurilor de numerar · note explicative la ... Read More »