www.tuca.ro

Category Archives: Examen CECCAR

Tematica si bibliografie – expertiza contabila

1. Conceptul de expertiza contabila. 2. Expertiza contabila judiciara (definitie, comparatie cu controlul financiar; obiectivele expertizei contabile judiciare; numirea expertilor contabili; procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare; actele de expertiza contabila judiciara continut si valorificare). 3. Expertiza contabila extrajudiciara sau amiabila. 4. Calitatea de expert contabil. 5. Exercitarea profesiei de expert contabil. 6. Raspunderile expertului contabil. 7. Deontologia expertului ... Read More »

Tematica si bibliografie – doctrina si deontologia profesiei contabile

1. Rolul contabilitatii pentru dezvoltarea economiei. 2. Rolul profesionistilor contabili. 3. Scoli, referentiale si sisteme contabile. 4. Standarde si reglementari contabile. 5. Necesitatea si rolul organismelor profesionale. 6. Etica in profesia contabila; principiile fundamentale ale eticii in profesia contabila. 7. Organizarea si functionarea CECCAR. BIBLIOGRAFIE: 1. CECCAR, Suport de curs pentru disciplina Doctrina si deontologia profesiei contabile. 2. Ordonanta Guvernului ... Read More »

Tematica si bibliografie – evaluare

I. Evaluarea economica si financiara a intreprinderilor: concept si reguli cu caracter general: 1. Definitie, necesitate si esenta; clasificarea diferitelor tipuri de evaluare; 2. Bilantul contabil punct de pornire; bilantul economic instrument de calcul pentru efectuarea unei evaluari; 3. Valoare si pret; diferitele tipuri de valori folosite in evaluare. II. Diagnosticul de evaluare sursa de obtinere a tuturor elementelor si ... Read More »

Tematica si bibliografie-audit

I. Principii si reguli cu caracter general: 1. Auditul: concepte, tipuri de audit financiar. 2. Imaginea fidela; criterii de apreciere. 3. Riscurile in audit. 4. Pragul de semnificatie in audit; definitie, rol. 5. Normele de referinta in audit. II. Misiunea de baza in auditul financiar: auditul statutar (legal): 1. Auditul statutar: definitie, rol si obiective. 2. Succesiunea lucrarilor intr-o misiune ... Read More »

Tematica si bibliografie – drept

1. Consideratii generale privind dreptul comercial: Caracterizarea raporturilor de drept comercial. Comercialitatea in legislatia comerciala a României: concept, criterii de delimitare, efecte. Faptele (actele) de comert: definitie si clasificare. Faptele de comert: obiective. Faptele (actele) subiective de comert. Faptele de comert unilaterale. Comerciantii in legislatia româna: comercianti persoane fizice, societati comerciale. Obligatiile comerciantilor. Fondul de comert. 2. Formele societatilor comerciale. ... Read More »

Proceduri fiscale

8.1. Procedura inregistrarii fiscale: – modalitati de inregistrare fiscala; - termen de inregistrare; – modificari ulterioare inregistrarii; – declararea si inregistrarea filialelor si sediilor secundare (caz special: inregistrarea punctelor de lucru); 8.2. Procedura stabilirii si declararii impozitelor si taxelor: – forme administrative pentru stabilirea impozitelor si taxelor; – depunerea declaratiilor fiscale; – corectarea declaratiilor fiscale; – forma si continutul declaratiilor ... Read More »

Accize -tematica examen Ceccar

7.1. Sfera de aplicare a accizelor; 7.2. Accizele armonizate: – aspecte generale; – cuantumul unitar si determinarea accizelor; – plata accizelor la buget; 7.3. Alte produse accizabile: – cuantumul si determinarea accizelor. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 927 din 23.12.2003, cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare la 01.01.2008, titlul VII: Accize ... Read More »

Taxa pe valoarea adaugata

6.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata; 6.2. Teritorialitatea taxei pe valoarea adaugata; 6.3. Tipuri de operatiuni: – operatiuni impozabile, din care operatiuni taxabile, operatiuni scutite cu drept de deducere, operatiuni scutite fara drept de deducere; – operatiuni neimpozabile; 6.4. Tipuri de persoane: – persoanele impozabile; – persoanele neimpozabile; – persoanele inregistrate in scop de TVA; 6.5. Locul ... Read More »

Impozitele si taxele locale

5.1. Impozitul pe cladiri; 5.2. Impozitul pe teren; 5.3. Impozitul pe mijloacele de transport. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 927 din 23.12.2003, cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare la 01.01.2008, titlul IX: Impozitele si taxele locale. 2. Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, publicata ... Read More »

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

4.1. Contribuabili; 4.2. Sfera de aplicare si perioada impozabila; 4.3. Cotele de impozitare; 4.4. Impozitarea veniturilor din activitati independente; 4.5. Impozitarea veniturilor din salarii; 4.6. Impozitarea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor; 4.7. Impozitarea veniturilor din investitii (dividende si dobânzi); 4.8. Determinarea venitului net anual impozabil si a impozitului pe venitul net anual impozabil. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul ... Read More »