www.tuca.ro

Anunturi importante !!!

Reamintim contribuabililor ca declaratiile se pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, procedura reglementata prin OMFP nr. 858/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru transmiterea online a declaratiei unice contribuabilii trebuie sa detina un certificat digital calificat de la unul din furnizorii de servicii de certificare acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, care va fi utilizat pentru semnarea declaratiei fiscale.
Depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor fiscale reprezinta o modalitate mult mai eficienta de depunere intrucat:

 1. se evita timpul de asteptare petrecut la ghiseele administratiilor fiscale;
 2. se evita aglomeratia de la ghisee care se poate crea in perioada premergatoare termenului limita de depunere;
 3. se asigura prelucrarea corecta a declaratiilor in bazele de date locale si centrala si, implicit in evidenta pe platitori a organului fiscal;
 4. se economisesc timp si resurse financiare pentru deplasarea la ghiseele administratiilor fiscale pentru depunerea declaratiilor;
 5. se economisesc resurse materiale pentru editarea declaratiilor (hartie, cartus pentru imprimanta etc.).

* Situatia privind adresa ghiseelor de pe raza judetului Hunedoara unde contribuabilii pot depune declaratia 112.
Mentionam ca la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Hunedoara nu exista ghiseu de preluare a declaratiei 112.

Denumire Organ fiscal Nr
ghisee
AFP
Nr
ghisee
TREZO
TOTAL
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Deva, str. 1 Decembrie nr.30 9 1 10
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Hunedoara, str. George Enescu nr.10 3 2 5
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Petrosani,str. 1 Decembrie 1918 nr. 90 2 2 4
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Orastie, str. Armatei nr.21 2 2 4
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brad, str. Republicii nr. 8 2 2 4
Administratia Finantelor Publice a Orasului  Hateg, str. Tudor Vladimirescu Bl. 2 2 2 4
Administratia Finantelor Publice a Orasului  Simeria, str. Piata Unirii bl.5 2 2 4
Administratia Financtelor Publice a  Municipiului Vulcan, str. Mihai Viteazu nr. 47 2 2 4
Administratia Finantelor Publice a  Municipiului Lupeni, str. Plopilor nr. 1 2 2 4
Administratia Finantelor Publice a Orasului  Petrila, str. Minei bl. 33 2 2 4
Administratia Finantelor Publice a Orasului  Calan, str. Traian bl. A1 2 2 4
Administratia Finantelor Publice a Comunei Ilia, str. Libertatii nr. 42 1 2 3
Administratia Finantelor Publice  pt.Contribuabili Mijlocii a judetului Hunedoara, Deva , str. 1 Decembrie nr. 30 3 0 3
TOTAL 34 23 57

 

NOUTATI privind declaratia unica cod 112 „Declaratie privind obligatia de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”   -  din data de 30.09.2010 

Baza legala: Titlul IX^2 art. 296^19 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal modificata prin O.U.G. 117/2010, publicata in M.Of. 891/2010 si H.G. 1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si gestionare a declaratiei 112, publicata in M.Of.897/2010.
Masura introducerii declaratiei unice cod 112 vine in sprijinul contribuabililor care au calitatea de angajator si reprezinta o modalitate mai eficienta de depunere a declaratiilor privind obligatiile de plata aferente contributiilor sociale si a impozitului pe venit, prin eliminarea declaratiilor ce trebuiau depuse la Casele se Pensii si Sanatate precum si la Agentia de Somaj. ANAF va transmite datele necesare privind evidenta nominala a asiguratilor celorlalte institutii care administreaza contributiile sociale.

Obligatia completarii si depunerii formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate, impozitul pe venitul din salarii”, revine persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului prevazute la art.296^3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal modificata prin OUG117/2010.
Structura declaratiei 112 – Noul formular al declaratiei cuprinde trei anexe, doua pentru angajator si una pentru asigurati.
I. Capitolul angajator cuprinde date precum : identificarea angajatorului, obligatiile de plata reprezentand creante fiscale datorate pe fiecare categorie de contributie, numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza contrtibutii, total fond de salarii care reprezinta baza de calcul pentru contributii angajator, sume deductibile sub forma subventiilor, scutirilor sau altor deduceri .
Important: Pentru unitatile care au sedii secundare declararea impozitului pe veniturile din salarii se efectueaza de sediul principal (mama) cu inscrierea CIF si a impozitului pe salarii datorat pe fiecare sediu secundar in parte.
II. Capitolul asigurati- este structurat pe mai multe sectiuni care se reiau pentru fiecare angajat cu date cum ar fi : nume prenume , CNP asigurat si coasigurati  tipul de asigurat conform nomenclatorului, tipul contractului de munca, timp lucrat, baza de calcul pe fiecare contributie in parte, date referitoare la concedii medicale, somaj tehnic, etc.
Declaratia 112 se utilizeaza pentru declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere pana la data de 25 februarie 2011, inclusiv.
Depunerea declaratiei 112
- Pana la 1 iulie 2011, declaratia se poate depune si in format hartie, semnat si stampilat, conform legii insotit in format electronic pe suport electronic (discheta, CD), direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice ori se comunica prin posta cu confirmare de primire.
incepand cu data de 1 iulie 2011, noul formular al declaratiei unice va putea fi completat, semnat si transmis online, exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul portalului e-Romania.
Pentru transmiterea online a declaratiei unice contribuabilii trebuie sa detina o semnatura electronica obtinuta prin utilizarea unui certificat digital calificat de la unul din furnizorii de servicii de certificare acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Termenul de plata a obligatiilor inscrise in declaratia 112
Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe venit si contributiile sociale .
Atentie ! Prin abrogarea art. 111 alin. (7) si (9) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala respectiv a derogarilor privind termenele de plata (trimestrial/semestrial) a impozitului pe venitul din salarii si contributiilor sociale, si anumite categorii de platitori precum persoanele juridice platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoanele fizice care au calitatea de angajator, asociatiile, fundatiile sau alte entitati fara scop patrimonial vor calcula, retine si vira lunarobligatiile mentionate.
Evidenta obligatiilor de plata a contributiilor sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea privind contributiile sociale individuale, pe baza codului numeric personal.
Corectarea declaratiei 112 se efectueaza prin depunerea unei declaratii rectificative , marcata cu X , prin completarea tuturor campurilor din formular, inclusive a celor care nu difera fata de declaratia initiala,  numai pentru rectificari ce vizeaza perioade de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii vor depune declaratii rectificative potrivit legislatiei specifice in vigoare in perioada la care se refera.
In cazul unor diferente sau drepturi salariale stabilite pentru perioade anterioare, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, se procedeaza astfel :

 1. Impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza la data acordarii acestor diferente conform prevederilor art.57 alin (2^1) Cod Fiscal si pct.111 litera b) din Norme Cod Fiscal;
 2. Contributiile sociale aferente unor drepturi banesti acordate pentru perioade anterioare se declara prin depunerea unor declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni care se rectifica.

Alte aspecte privind declararea si plata creantelor fiscale inscrise in declaratia 112
- Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferentele de impozite si contributii sociale stabilite prin actele de control.
- in situatia in care in perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata pentru impozitul pe venit si/sau contributiile cuprinse in vectorul fiscal, la rubrica “Suma datorata/de plata” se inscrie cifra 0 (zero). Necompletarea tabelului din aceasta sectiune pentru impozitul pe venit sau contributia pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.
- Sumele care pot fi deduse in perioada de raportare (subventii, scutiri, reduceri) din contributiile sociale datorate de angajatori, nu vor depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.
- Contributiile sociale individuale se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza, impreuna cu contributia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii.
Categorii de contribuabili care au obligatia depunerii declaratiei 112:

 1. - persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, (rezultate in urma incheierii unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alt statut special) atat pe perioada in care persoanele desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 2. - orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor

III.institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si, dupa caz, suporta, potrivit prevederilor legale, contributii sociale obligatorii, in numele asiguratului, cum ar fi:
- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, alte drepturi de protectie sociala ;
- Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului si pentru copilul cu handicap ;
-  Autoritatile administratiei publice locale, pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social;
-  CNPAS sau alte entitati, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, CNAS pentru anumite persoane prevazute in OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de sanatate;
-  Ministerul Justitiei, pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate;
-  Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor.

Incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011, contribuabilii care au personal angajat cu contract individual de munca vor utiliza urmatoarele cote de contributii de asigurari sociale :
a) pentru contributia de asigurari sociale:

 1. 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
 2. 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 25,8% pentru contributia datorata de angajator;
 3. 41,3% pentru conditii speciale de munca, din care 30,8% pentru contributia datorata de angajator;

Contributia individuala de asigurari sociale este de 10,5% poentru toate conditiile de munca.
b) pentru contributia de asigurari sociale de sanatate:

 1. 5,5% pentru contributia individuala;
 2. 5,2% pentru contributia datorata de angajator;

c) pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate – 0,85%;
d) pentru contributia la bugetul asigurarilor de somaj:

 1. 0,5% pentru contributia individuala;
 2. 0,5% pentru contributia datorata de angajator;

e) pentru contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de angajator – 0,15% – 0,85%;
f) pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator- 0,25%
in cazul in care din calcul rezulta o baza de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, cota contributiei individuale de asigurari sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.

 

ANUNT privind exercitarea optiunii pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor pana la 31 ianuarie 2011 

Baza legala: Titlul IV^1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata prin O.U.G. 117/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 891/2010
Poate opta pentru plata impozitului pe microintreprinderi, persoana juridica romana care nu a mai fost platitoare de acest impozit si care indeplineste cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent urmatoarele conditii:
- realizeaza venituri, altele decat cele din activitati in domeniul bancar, asigurari piete de capital, jocuri de noroc, consultanta si management;
- are de la 1 pana la 9 salariati, inclusiv;
- a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
- capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.
Important! Pentru anul 2011, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor persoanele juridice romane, care la 31 decembrie 2010 indeplinesc cumulativ conditiile mentionate mai sus, nefiind conditionate de faptul ca au mai detinut calitatea de platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor in perioada precedenta.
in situatia in care, in cursul unui an fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra acest sistem de impozitare pentru anul fiscal respectiv, fara posibilitatea de a mai beneficia in perioada urmatoare de acest sistem de impozitare chiar daca ulterior indeplineste conditiile legale pentru exercitarea optiunii.
Exceptie ! Microintreprinderile care in cursul unui an fiscal realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro vor calcula si plati impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita veniturilor.
Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului si este definitiva pentru anul fiscal respectiv, cu respectarea conditiei privind angajarea in termen de 60 zile a cel ptin o persoana cu contract individual de munca.

 

ANUNT privind posibilitatea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA 

Baza legala: art.152(7) si 153(9^1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modidifcarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin O.U.G. 117/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 891/2010
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153  care au realizat o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire pentru intreprinderi mici de 35.000 euro (cursul de la data aderarii 1 euro =3,3817 lei) rotunjit la urmatoarea mie, respectiv 119.000 lei,  pot sa solicite scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire pentru intreprinderi mici.
Foarte important : Trecerea de la regimul de taxare la regimul special de scutire in baza art.152 (7) prin anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile presupune efectuarea ajustarilor de taxa pentru bunurile mobile aflate in stoc, serviciile neutilizate precum si pentru bunurile de capital aflate in patrimoniu la data schimbarii regimului (31 ianuarie 2011) in conformitate cu prevederile referitoare la ajustare prevazute la art. 148 lit. c)  si art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 2 din Codul Fiscal.
In acest sens, pana la 20 ianuarie 2011, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care in cursul anului 2010 nu au depasit plafonul de scutire prevazut mai sus, pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA prin depunerea la organul fiscal competent a declaratiei de mentiuni (cod 096) precum si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA in original.Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din 1 februarie 2011.
Persoanele impozabile care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitori de TVA, in termenul mentionat, au obligatia sa depuna totodata decontul de taxa cod 300 pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie 2011, pana la data de 25 februarie 2011. In acest ultim decont de TVA se va evidentia si valoarea tuturor ajustarilor de taxa efectuate conform art. 148 si 149 din Codul Fiscal.
Daca persoana care solicita scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 are obligatia inregistrarii conform art.153^1 pentru operatiuni intracomunitare va solicita aceasta inregistrare concomitent cu scoaterea din evidenta . Inregistrarea pentru operatiuni intracomunitare conform art. 153^1 va fi valabila cu aceiasi data, respectiv  1 februarie 2011.

 

Microintreprinderile vor plati impozit pe profit prin sistemul platilor anticipate  

Contribuabilii platitori pana la 31.12.2009 de impozit pe venitul microintreprinderilor devin, incepand cu luna ianuarie 2010, platitori de impozit pe profit.
Conform Codului de Procedura Fiscala si urmare a modificarii regimului de impozitare, aceasta categorie de contribuabili are obligatia depunerii la organul fiscal a declaratiei de mentiuni 010.
Pentru a evita aglomeratia la unitatile fiscale, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a emis un ordin potrivit caruia organele fiscale vor modifica, din oficiu, vectorul fiscal pentru contribuabilii aflati in prezent in aceasta situatie.
Ca urmare, contribuabilii inregistrati in evidentele fiscale, la 31.12.2009 ca platitori de impozit pe venitul microintreprinderilor nu trebuie sa se prezinte la organul fiscal competent pentru depunerea declaratiei de mentiuni 010.
Totodata, incepand cu anul 2010 acesti contribuabili nu mai beneficiaza de derogarea privind declararea si plata trimestriala a impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii, acestea urmand sa fie declarate si platite lunar.

 

Important pentru restantierii la bugetul general consolidat al statului! 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Hunedoara reaminteste contribuabililor platitori de impozite si taxe ca, la 31 ianuarie 2011, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro, va fi publicata lista restantierilor la bugetul general consolidat al statului la 31 decembrie 2010.
Pentru a evita publicarea pe „lista datornicilor”, contribuabilii aflati in aceasta situatie trebuie sa achite debitele restante pana la data publicarii.

 

0254-211151 – TELEFONUL CONTRIBUABILUI
Pentru facilitarea acordarii asistentei contribuabililor, la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Hunedoara functioneaza o linie telefonica directa, cu numarul 0254 – 211151.
De luni pana vineri, intre orele 8,00 si 16,00, serviciul raspunde contribuabililor la intrebari privind prevederile si aplicarea legislatiei fiscale.

 

Incepand cu ianuarie 2008 contribuabilii vor efectua pentru plata obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale doar: CONTUL UNIC 

RESPECTIV:
• contul 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume incasate in contul unic, in curs de distribuire” – pentru obligatiile fiscale datoare bugetului se stat;
• contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de ditribuire” – pentru obligatiile fiscale datoare bugetului asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

ATENTIE! Exceptie fac platile reprezentand: t.v.a, accize si alte obligatii fata de bugetul general consolidat, care nu se regaseste in anexele 1 si 2 ale Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1294/2007, cu modificarile si completarile ulterioare

 

DREPTUL DE PETITIONARE
Dreptul de petitionare este consfintit de Constitutia Romaniei. Astfel, in virtutea art. 51, cetateanul are dreptul de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu.
De asemenea, si organizatiile legal constituite pot formula petitii in numele colectivelor pe care le reprezinta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 233/2002.
IMPORTANT! In CATEGORIA PETITIILOR intra: cereri, reclamatii, sesizari sau propuneri primite de la cetateni sau de la o organizatie legal constituita.
Petitiile adresate Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Hunedoara pot fi depuse personal la sediul institutiei din municipiul Deva, strada Avram Iancu, bl. H3, parter, sau pot fi trimise prin posta si fax la numarul 0254-232797.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>