www.tuca.ro

Administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat ITM

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii care au calitatea de angajatori că, urmare abrogării Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, inspectoratele teritoriale de muncă nu mai au competenţă pentru colectarea şi stingerea creanţelor fiscale reprezentând comisionul datorat de angajatori acestora, pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă şi pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate.
Creanţele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2011, se fac venit la bugetul de stat şi au regim de creanţă bugetară.
Important! Administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori se efectuează în continuare de către inspectoratele teritoriale de muncă.
Executarea silită a creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă se efectuează de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în temeiul înscrisurilor în care sunt individualizate creanţele şi care reprezintă titluri executorii.
Inspectoratele teritoriale de muncă vor preda organelor fiscale competente titlurile executorii neatacate în termenul legal sau vor comunica dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora.
Atenţie! Responsabilitatea pentru prescrierea până la 31 decembrie 2010 a dreptului de a cere executarea silită pentru sumele reprezentând comisionul datorat de angajatori, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate, revine inspectoratelor teritoriale de muncă.
Pentru creanţele bugetare reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori, procedurile de executare silită aflate în derulare vor fi continuate de ANAF şi unităţile sale subordonate, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncă, în calitate de creditor bugetar, şi le succedă de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.
De asemenea, pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită, ANAF şi unităţile sale subordonate se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncă şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.
În cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă.
De reţinut! Declaraţiile fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2010 se depun în continuare la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul care datorează comisionul.
*
Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145/28. 02.2011.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>