www.tuca.ro

Acte normative fiscale ianuarie 2011

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21/10.01.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25/10.01.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 52/2011 pentru aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi la jocurile de noroc de tip slot-machine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37/14.01.2011;
Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.880/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45/19.01.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 59/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46/19.01.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul MFP, al ANAF şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47/19.01.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 55/2011 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47/19.01.2011;
Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al ministrului Finanţelor Publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48/19.01.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 30/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la OPANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54/21.01.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 76/2011 privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare a sumelor rezultate din recuperarea creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din drepturile care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, precum şi de reţinere şi gestionare a cheltuielilor legale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60/25.01.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 85/2011 pentru împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. IV din OUG nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66/26.01.2011;
Hotărârea Guvernului nr. 45/2011 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehiculele, aprobate prin HG nr. 686/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68/26.01.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2011 pentru actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitului pe venitul din salarii şi contribuţii sociale şi procedura de declarare a obligaţiilor prevăzute în Nomenclatorul „Creanţe fiscale” din anexa nr. 2 la HG nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68/26.01.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 120/2011 privind aprobarea modalităţii de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional” şi „Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74/28.01.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea on-line a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76/28.01.2011;
Hotarârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76/28.01.2011;
Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea on-line a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de prpduse accizabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77/31.01.2011;
Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78/31.01.2011;
Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.432/2010 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81/31.01.2011.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>