www.tuca.ro

Acte normative fiscale februarie 2011

Ordinul ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85/02.02.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 232/2011 privind procedura de predare-primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88/02.02.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 73/2011 privind modificarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89/03.02.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91/04.02.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101/08.02.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2011 pentru modificarea OPANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabil într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103/09.02.2011;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103/09.02.2011;
Hotărârea Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108/10.02.2011;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111/11.02.2011;
Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 959/2011 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111/11.02.2011;
Hotărârea Guvernului nr. 118/2011 privind aprobarea condiţiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi privind răspunderea în gestionarea informaţiilor din declaraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123/17.02.2011;
Ordinul ministrului Sănătăţii, al ministrului Administraţiei şi Internelor, al ministrului Finanţelor Publice, al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 121/37/1.647/43/8/1/239/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123/17.02.2011;
Ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al ministrului Finanţelor Publice nr. 216/2.834/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130/21.02.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131/22.02.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.654/2011 pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin OMFP nr. 1.810/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137/23.02.2011;
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.649/2011 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/24.02.2011;
Ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 130/351/2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin OMS şi al preşedintelui CNAS nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141/24.02.2011;
Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.752/2011 pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin OPANAF nr. 1.314/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141/24.02.2011;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145/28.02.2011.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>