www.tuca.ro

Reglementarea procedurilor de înregistrare a contractelor de fiducie şi de locaţiune

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Legislaţie/ Transparenţă decizională, a fost publicat şi poate fi consultat Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, precum şi a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune.

Prin art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a prevăzut ca, sub sancţiunea nulităţii absolute, contractul de fiducie şi modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Totodată, potrivit art. 1.798 din acelaşi act normativ, contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

În acelaşi timp, prevederile art. 1.798 din Codul Civil reglementează forţa executorie a contractului de locaţiune, recunoscută în situaţia în care acesta este încheiat sub forma unui înscris sub semnătură privată, înregistrat la organul fiscal, ori sub forma unui înscris autentic. Pentru a avea putere executorie, toate contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată trebuie înregistrate la organul fiscal, deci şi în situaţia în care locatorul este profesionist (spre exemplu, o societate care a încheiat contracte de închiriere).

Proiectul de ordin propune aprobarea procedurilor aplicabile în vederea înregistrării celor două tipuri de contracte sus-menţionate de către organul fiscal competent.

*Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectul de act normativ pot fi transmise la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:

- prin scrisori, la adresa: ANAF – Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741;

- electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;

- prin fax, la numărul: 0213.199.857

[sursa www.bursadeconta.ro]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>