www.tuca.ro

10 milioane de lei pentru infiintarea de noi firme -posibil o noua sansa

Cine poate beneficia de program?
Conform Agentiei, pot beneficia de prevederile Programului, care se va derula in doua etape, persoane fizice si juridice care, la data inscrierii on-line, indeplinesc cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.

Astfel, prima etapa vizeaza persoanele fizice care:
- sunt cetateni romani;
- nu au beneficiat de finantare in cadrul acestui Program nici ca persoana fizica si nici ca asociat, actionar, administrator intr-o societate comerciala care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil in cadrul acestui program in anii anteriori;
- au studii medii sau superioare definitivate.

In acest interval, vor fi organizate cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor in domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri. Produsul de baza oferit participantilor la program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard impreuna cu Management Systems International si McBeer & Co care se va desfasura pe parcursul a 9 zile calendaristice. In vederea implementarii primei etape a Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri nationali certificati si in curs de certificare de catre UNCTAD Geneva.

In cea de-a doua etapa, se pot inscrie societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care:
- sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011;
- sunt IMM;
- au capital social integral privat si sunt persoane juridice romane;
- nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului – START in anii anteriori;
- administratorul societatii are cel putin studii medii definitivate;
- au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a formularului de preselectie la etapa a II-a si au ca obiect de activitate cel putin un cod CAEN eligibil in cadrul Programului pe care acceseaza;
- nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru.
In etapa a II a se va finanta implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri in urmatoarele conditii:
a) Schema de finantare cu credit bancar:
- Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
- Credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de catre institutia de credit partenera. Procentul de minim 30% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibila mai mare de 150 000 lei, schema de finantare fiind AFN – maxim 100 000 Lei; Credit – minim 50 000 Lei; Contributie proprie – pana la acoperirea valorii eligibile a proiectului.
Institutia de credit partenera poate acorda finantare si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar in afara programului.

b) Schema de finantare fara credit bancar:
- Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar.
- Contributie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Potrivit Agentiei, obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile: Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent; Aparate si instalatii de masura, control si reglare; Mijloace de transport necesare desfasurarii activitatii/activitatilor pe care s-a accesat programul; Licente, brevete, marci, francize, etichetare ecologica, software; Achizitionarea de echipamente IT (unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, etc.); Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii si comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa; Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate. Se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, precum si achizitionarea softului pentru comertul on-line; Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare; Promovarea on-line a activitatilor societatii comerciale, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor desfasurate de societate, pe suport hartie si pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile); Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>