www.tuca.ro

1 Reglementari contabile conforme cu directivele europene

1. Principii, norme si reglementari contabile privind organizarea si tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare: entitati contabile care au obligatia de a intocmi un set complet de situatii financiare; entitati care intocmesc situatii financiare simplificate; formatul bilantului si formatul contului de profit si pierdere; principiile contabile generale; reguli generale de evaluare; documentele financiar-contabile si registrele de contabilitate; balanta de verificare; ciclul contabil de prelucrare a datelor; formele de inregistrare contabila.

2. Contabilitatea primara: planul de conturi general; contabilitatea capitalurilor; activelor imobilizate; stocurilor; datoriilor si creantelor; trezoreriei; cheltuielilor si veniturilor; elementelor extrabilantiere.

REMARCA: Studiul si prezentarea raspunsurilor vor fi axate pe urmatoarele elemente: definirea structurii de active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli in cauza; analiza si functionarea conturilor; dezvoltarea in analitic a conturilor; evaluarea la intrare si iesire; evaluarea initiala si evaluarea ulterioara; metode de contabilizare, unde este cazul; contabilizarea principalelor operatii economice si financiare; prezentarea in situatiile financiare.

3. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului: Delimitarea lucrarilor de inchidere a exercitiului. Balanta conturilor inainte de inventariere. Inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv (constatarea si descrierea elementelor inventariate; metode de estimare a valorii de inventar). Contabilizarea operatiilor de regularizare privind: diferentele de inventar; amortizarile; ajustarile permanente si provizorii pentru depreciere sau pierdere de valoare (testul de depreciere a activelor); provizioanele. Delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor; variatia stocurilor; determinarea rezultatului contabil; determinarea impozitului pe profit, repartizarea profitului si contabilizarea acestor operatiuni; intocmirea balantei de verificare finala; inchiderea conturilor de activ si a conturilor de pasiv. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Analiza principalilor indicatori economico-financiari (de lichiditate, de risc, de gestiune, de profitabilitate, rezultatul pe actiune).

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

2. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 1.080 din 30.11.2005.

3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.001/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 994 din 13.12.2006.

4. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.374/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 25 din 14.01.2008.

5. Ministerul Finantelor Publice, Ghid practic de aplicare a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, Editura IRECSON, Bucuresti, 2006.

6. Mihai Ristea si colectivul Catedrei de Contabilitate, Audit si Control de gestiune – ASE Bucuresti, Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura Universitara, Bucuresti, 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>